Takaisin arkistosivulle
28.4.2021 | Uutiset

Kojamon vuoden 2021 paras kiinteistönhoitaja uusi voittonsa – painottaa yhteistyön ja vastuullisuuden merkitystä työssään

Kojamo palkitsee vuosittain sekä parhaan kiinteistönhoitajan että vuoden kiinteistönhoitoyrityksen kiinteistönhoidon laadunmittauksen, Laakin, pisteytykseen perustuen. Vuoden 2021 parhaana kiinteistönhoitajana palkitaan jälleen Petri Salokannel Lassila&Tikanoja Oyj:n Lahden yksiköstä. Vuoden parhaaksi kiinteistönhoitoyritykseksi valikoitui Sulun Kiinteistönhoito Oy Jyväskylästä.

Kiinteistönhoitajien vuosittainen palkitseminen on osa Kojamon kiinteistöjen laadunhallintajärjestelmä Laakia. Järjestelmä on luotu lisäämään kiinteistönhoitotyön ja sen tekijöiden arvostusta sekä palkitsemaan parhaiten menestyviä henkilöitä ja yrityksiä alalla.
Laaki-laadunhallintajärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2010 alkaen ja vuoden kiinteistönhoitaja on valittu aina vuodesta 2011 lähtien.

Vuoden kiinteistönhoitaja 2021

Lähes kaikki Kojamon kohteiden vastuulliset kiinteistönhoitajat ovat mukana laadunarvioinnissa ja -pisteytyksessä – edellyttäen, että he hoitavat vähintään neljää Lumo-taloa. Laakissa kiinteistönhoitajakohtaiset laatupisteet muodostuvat hänen hoitamiensa kohteiden keskiarvosta.

Vuoden 2021 kiinteistönhoitajana palkitaan Petri Salokannel, joka uusi viimevuotisen voittonsa. Vain kerran aikaisemmin Laakin historiassa sama kiinteistönhoitaja on pystynyt uusimaan voittonsa.

– Vuoden kiinteistönhoitajaksi valikoituminen yli 200 kiinteistönhoitajamme joukosta ei ole itsestään selvyys. Pitää tehdä oikeita asioita oikein, ja onnistua asukkaidemme, muiden kumppaneiden ja Kojamon henkilöstön kanssa yhteistyössä, korostaa Kojamon Kiinteistöpalvelut-yksikön johtaja Pasi Kujansuu.

Petrin mukaan hänen tekemisessään korostuvat asenne ja oma-aloitteisuus tarttua ripeästi kiinteistöillä havaitsemiinsa epäkohtiin. Viime vuosien menestys on ollut hänelle hieman yllättävää, mutta hän toteaa tärkeimmäksi asiaksi hyvän yhteispelin kaikkien osapuolien kanssa.

– Erityisesti hyvä yhteistyö ja viestintä Lassila&Tikanojan Lahden yksikön sisällä sekä Lumo-kotikeskuksen henkilöstön ja talon asukasaktiivien kanssa helpottaa tekemistä. Laadukkaaseen lopputulokseen päästään, kun kokonaisuudessa kaikki auttavat toisiaan, Petri toteaa.

Petrille on myös tärkeää toimia vastuullisesti sekä hoitaa tehtävänsä aikataulussaan mahdollisimman hyvin.

– Edelliskerralla tuplavalikoituminen vuoden kiinteistönhoitajaksi peräkkäisinä vuosina johti kutsuun Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle, mutta sitä emme pysty ikävä kyllä tällä kertaa lupaamaan, toteaa Pasi pilke silmäkulmassa.