Takaisin arkistosivulle
14.6.2018 | Pörssitiedotteet

Kojamon listautumisanti ja -myynti on ylimerkitty ja listautumisannin ja -myynnin lopullinen tarjoushinta on 8,50 euroa osakkeelta

Kojamon listautumisanti ja -myynti on ylimerkitty ja listautumisannin ja -myynnin lopullinen tarjoushinta on 8,50 euroa osakkeelta

Pörssitiedote 14.6.2018, Klo 14:20

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kojamo Oyj:n (”Kojamo” tai ”Yhtiö”) hallitus on yhdessä Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen (”Ilmarinen”), Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman (”Varma”), Teollisuusliitto ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n, Rakennusliitto ry:n, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n, Ammattiliitto Pro ry:n ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n (yhdessä ”Päämyyjät”) kanssa tänään tehnyt päätöksen Kojamon listautumisannin ja -myynnin (”Listautumisanti ja -myynti”) toteuttamisesta. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen hinta Listautumisannissa ja -myynnissä on 8,50 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä vastaa noin 2.101 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin ja -myynnin jälkeen.

Listautumisannin ja -myynnin kysyntä oli erittäin vahvaa, ja Listautumisanti ja -myynti ylimerkittiin. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla (”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) prelistalla arviolta 15.6.2018.

Kojamo laskee liikkeeseen 17.665.039 Yhtiön uutta osaketta (”Uudet Osakkeet”) (”Osakeanti”), mikä vastaa noin 7,1 prosenttia Yhtiön ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin ja -myynnin jälkeen. Lisäksi Päämyyjät sekä eräät muut Yhtiön osakkeenomistajat (yhdessä Päämyyjien kanssa ”Myyjät”) myyvät 39.202.312 Yhtiön olemassa olevaa Osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”). Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat Osakkeet”.

63.548.765 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan private placement -järjestelyissä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Insituutioanti”), olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti ja 1.668.884 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”). Tämän lisäksi 179.800 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Yhtiön työntekijöille ja Yhtiön johtoryhmän jäsenille. Listautumisanti ja -myynti herätti merkittävää kiinnostusta suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien keskuudessa. Suomessa sijoittajien Yleisöannissa tekemät sitoumukset hyväksytään kokonaan.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 150 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat noin 406 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä nousee 247.144.399 Osakkeeseen, kun Listautumisannissa ja -myynnissä tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 14.6.2018. Osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin ja -myynnin jälkeen yli 2.700 osakkeenomistajaan.

Yleisöannissa merkityt osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyn sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 15.6.2018. Instituutioannissa merkityt osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 19.6.2018 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista ja arviolta viimeistään 15.6.2018. Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta viidentenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 21.6.2018. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta 15.6.2018 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 19.6.2018. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000312251 ja kaupankäyntitunnus on KOJAMO.

Päämyyjät ovat antaneet Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle (”Nordea”) vakauttamisjärjestäjänä (”Vakauttamisjärjestäjä”), lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (minkä ajanjakson odotetaan olevan 15.6.2018–14.7.2018), ostaa enintään 8.530.098 lisäosaketta (”Lisäosakkeet”) yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin -ja myynnin yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakkeet vastaavat noin 3.5 prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Yhtiössä Osakeannin jälkeen.

Vakauttamisjärjestäjä voi lain sallimissa rajoissa 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingissä (minkä ajanjakson odotetaan olevan 15.6.2018–14.7.2018) suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamisessa noudatetaan markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) N:o 596/2014 (”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla. Vakauttamisjärjestäjä voi tehdä vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Ilmarisen ja Varman kanssa.

Goldman Sachs International (“Goldman Sachs”), J.P. Morgan Securities plc (”J.P. Morgan”) ja Nordea on nimitetty toimimaan Listautumisannin ja -myynnin pääjärjestäjinä (Goldman Sachs, J.P. Morgan and Nordea yhdessä, ”Pääjärjestäjät”), ja OP Yrityspankki Oyj (”OP”) on nimitetty toimimaan Listautumisannin ja -myynnin järjestäjänä (OP yhdessä Pääjärjestäjien kanssa, ”Järjestäjät”). Goldman Sachs ja J.P. Morgan toimivat Järjestäjänä vain Instituutioannissa. Roschier Asianajotoimisto Oy sekä Freshfields Bruckhaus Deringer LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina listautumisessa. White & Case LLP toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen:

Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen siitä erittäin suuresta kiinnostuksesta, jota kansainväliset ja kotimaiset sijoittajat, henkilökuntamme sekä yksityissijoittajat ovat osoittaneet Kojamon listautumisantia ja -myyntiä kohtaan. Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö sijoituskiinteistöjen käyvällä arvolla mitattuna. Yhtiömme on viime vuosien aikana ottanut isoja kehitysaskelia ja uskon, että listautuminen tarjoaa meille entistä paremmat edellytykset kasvustrategian toteuttamiseen ja erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamiseen. Haluan kiittää kaikkia listautumisantiin ja -myyntiin osallistuneita sijoittajia heidän osoittamastaan luottamuksesta Kojamoa kohtaan. Toivotan kaikki uudet osakkeenomistajat tervetulleeksi rakentamaan parempaa kaupunkiasumista kanssamme.

Lisätietoja antavat:

Jani Nieminen, Kojamon toimitusjohtaja, +358 20 508 3201

Erik Hjelt, Kojamon talousjohtaja, +358 20 508 3225


Haastattelut ja muut tietopyynnöt:

Irene Kantor, Kojamon markkinointi- ja viestintäjohtaja, +358 20 508 3589

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä aiota rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja myymiselle listautumisannissa ja -myynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Järjestäjät eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan jonkun henkilön toimesta.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia tai -myyntiä koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat laskea yhtä hyvin kuin nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin tai -myyntiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat Listautumisannin ja -myynnin yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla tai muutoin. Tämän mukaisesti listalleottoesitteeseen sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti ota mitään vastuuta tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt, työntekijät tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy soveltuvan lain sallimissa rajoissa mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvan vahingonkorvausvastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnossa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai kertynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoja jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa (”Asianmukaiset Jakelukanavat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin ja -myyntiin liittyen.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.