Takaisin arkistosivulle
30.5.2022 | Uutiset

Kojamon ensimmäinen Green Bond Impact Report on julkaistu

Kojamon ensimmäinen Green Bond Impact Report eli vihreän rahoituksen raportti on julkaistu toukokuussa 2022. Raportista näkee, mitä hankkeita Kojamo on rahoittanut ensimmäisellä vihreällä joukkovelkakirjalainallaan, ja mitkä ovat olleet hankkeiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

Kojamo vastaa ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti parantamalla kiinteistöjensä energiatehokkuutta – tavoitteena koko kiinteistökannan hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä. Vuonna 2021 julkistettu vihreän rahoituksen viitekehys yhdistää Kojamon vastuullisuustavoitteet ja ilmastotyön yhtiön investointeihin ja rahoitukseen.

Vihreän rahoituksen viitekehystä sovelletaan kestävää ja vähähiilistä kaupunkikehitystä edistäviin investointeihin. Vihreän rahoituksen viitekehys määrittää kriteerit investoinneille, jotka voidaan rahoittaa vihreillä joukkovelkakirjalainoilla, vihreillä lainoilla tai muilla vihreillä rahoitusinstrumenteilla.

Toukokuussa 2021 liikkeeseen lasketun 350 miljoonan euron suuruisen vihreän joukkovelkakirjalainan varat on allokoitu 19 hankkeeseen, joiden tavoitteena on parantaa Kojamon kiinteistökannan energiatehokkuutta. Mukana on sekä vanhempia kiinteistöjä että yksi uudisrakennuskohde, Lumo One -pilvenpiirtäjä Helsingin Kalasatamassa. Hankkeet on listattu tarkemmin Green Bond Impact Report 2021 -raportissa. Raportti sisältää myös valittujen hankkeiden keskeisimmät ympäristömittarit, kuten kiinteistöjen E-luvun ja hiilidioksidipäästöt (CO2e/m3).

Vihreän rahoituksen raportti (Green Bond Impact Report 2021)

Vihreän rahoituksen viitekehys (Green Finance Framework 2021)