Takaisin arkistosivulle
5.2.2019 | Uutiset

Kojamolle Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus

Kojamo saavutti upean tuloksen vuoden 2018 henkilöstötutkimuksessaan ja sai toistamiseen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.

Corporate Spirit palkitsee vuosittain Suomen innostavimmat työpaikat henkilöstötutkimuksessaan parhaiten menestyneiden organisaatioiden joukosta. Kojamo on jälleen yksi Suomen innostavimmista työpaikoista.

Yhdessä luodut arvot ohjaavat yrityksen toimintaa

Kojamolla panostetaan arvojen mukaiseen toimintaan. Yrityksen arvot on luotu yhdessä henkilökunnan kanssa ja arvot näkyvät vahvasti arjessa. Yhdessä luotu on tuttua, tavoittelemisen arvoista ja auttaa linkittämään yrityksen arvot omaan työhön.

– Muiden tulosten tavoin, Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuskin on saavutettu yhdessä. Se on vaatinut meiltä kaikilta iloa palvella, hinkua onnistua ja rohkeutta uudistaa, Kojamon henkilöstöpäällikkö Anu Nurro toteaa.

Konsernitasolla kokonaistyytyväisyyttä nostavina asiakokonaisuuksina Kojamon vuoden 2018 henkilöstötyytyväisyyskyselyssä nousi esiin yksikköjen tehokkuus ja joustavuus, viestintä ja osallistaminen, oman työn hallinta sekä yrityksen toimintakulttuuri.

Parhaiten toimivina asioina henkilökunta nosti esiin työhyvinvointiin panostamisen, tyytyväisyyden työskentely-ympäristöön ja yleiseen tiedonkulkuun sekä yrityksen tulevaisuudennäkymien valoisuuden.

– Vastausprosenttimme oli korkea, lähes 90 %, joten tulosta voi pitää hyvin luotettavana, Nurro iloitsee.

Ajan hermolla fiilismittarin avulla

Henkilöstötyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty huolellisesti läpi, yhdessä koko henkilökunnan kanssa sekä yksiköittäin tai tiimeittäin. Tarkan läpikäynnin tarkoituksena on varmistaa, että vahvuuksia ylläpidetään myös jatkossa. Samalla on tarkoitus pohtia, miten muita osa-alueita voitaisiin parantaa entisestään.

– Työtyytyväisyyteen oleellisesti vaikuttaviin tekijöihin on tartuttu heti vuodenvaihteessa. Muun muassa työvälineitä on uusittu isolla kädellä, koska nämä mainittiin kyselyssä kehityskohteena, Nurro kertoo.

Vuodenvaihteessa Kojamolla on myös otettu käyttöön fiilismittari, jolla seurataan työtyytyväisyyden pulssia pitkin vuotta. Fiilismittauksen tarkoituksena on tuottaa henkilöstötutkimuksen rinnalle ajantasaista tietoa henkilöstön tuntemuksista ja näkemyksistä. Tavoitteena on saada jokaisen kojamolaisen ääni kuuluviin ketterän kyselyn avulla.

– Tänä vuonna keskitytään erityisesti siihen, että tulokset johtavat aktiivisesti toimenpiteisiin ja pulssimittauksen kautta saatu ajantasainen tieto auttaa meitä tarttumaan tarpeellisiin toimenpiteisiin nopealla sykkeellä, Nurro kertoo.

Ensimmäisen pulssimittauksen tulokset ovat ilahduttavat; hyvän fiiliksen luojiksi nousivat erityisesti hyvät työkaverit, oman työn vaikutusmahdollisuudet sekä kokemus oman työn merkityksellisyydestä.

Kojamon visio ”rakentaa parempaa kaupunkiasumista” on kiinnostava ja tarjoaa paljon kiinnekohtia monelle. Kojamolaiset haluavat olla mukana luomassa tulevaisuuden kaupunkiasumista.

Lisätietoja

Anu Nurro
Henkilöstöpäällikkö
puh. +358 20 508 5068
anu.nurro@kojamo.fi

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50-vuotisella kokemuksella. Kuluneen viiden vuoden aikana olemme investoineet suomalaiseen asumiseen noin kaksi miljardia euroa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla.