Takaisin arkistosivulle
2.12.2020 | Mediatiedotteet

Kojamo tähtää kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä

Kojamo Oyj   Mediatiedote 2.12.2020 klo 10.30

Kojamo tähtää kiinteistöjen hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä

Kojamo julkaisi 2.12.2020 vastuullisuusohjelmansa, joka perustuu Kojamon strategiaan ja visioon luoda parempaa kaupunkiasumista. Kojamo sitoutuu vastuullisuusohjelmallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kiinteistöjensä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Osana yhtiön hiilineutraaliustavoitetta Kojamo liittyi kansainväliseen World Green Building Councilin nollahiilisitoumukseen (Net Zero Carbon Buildings Commitment).

Hiilineutraaliin energiankäyttöön pyrkiminen on kunnianhimoinen tavoite, joka ohjaa yhtiön vastuullisuustyötä. Kojamo haluaa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehostamalla kiinteistökantansa energiankulutusta ja pienentämällä hiilijalanjälkeä.

Käytännön toimet hiilineutraaliin energiankäyttöön 2030 siirtymiseksi muodostuvat energiatehokkuuden parantamisesta ja uusiutuvan energian tuotannon sekä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun ostoenergian lisäämisestä. Kojamo on lisäksi jo aiemmin sitoutunut  kiinteistöalan vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen (VAETS) vuoteen 2025, mikä tukee tavoitteeseen pääsyä. Kojamon kaikkien kohteiden kiinteistösähkö on ollut päästötöntä ja uusiutuvilla energialähteillä tuotettua jo vuoden 2019 alusta alkaen.

Vastuullisuusohjelma yhdistää yhtiön pitkäjänteisen vastuullisuustyön käytännön tavoitteiksi ja toimenpiteiksi. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat Kojamon strategian painopiste ja yhtiön DNA:ssa. Kojamon hallitus on hyväksynyt vastuullisuusohjelman 4.11.2020.
Vastuullisuusohjelma sisältää toiminnan keskeisimmät vaikutukset ja tavoitteet

Vastuullisuusohjelma jakautuu neljään vastuullisuuden painopisteeseen, jotka keskittyvät toiminnan keskeisimpiin vaikutuksiin, tärkeimpiin tavoitteisiin ja sidosryhmien odotuksiin. Ohjelma perustuu pitkäjänteisen vastuullisuustyön lisäksi vuoden 2020 alussa tehtyyn vastuullisuuden olennaisuusanalyysiin. Olennaisuusanalyysillä varmistettiin, että vastuullisuusohjelma keskittyy yhtiön strategian, liiketoiminnan ja sidosryhmien kannalta olennaisimpiin vastuullisuusteemoihin.

Kojamon vastuullisuusohjelman painopistealueet ovat

  • kestävien kaupunkien rakentaja
  • paras asiakaskokemus
  • osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka
  • vastuullinen yrityskansalainen

Kattava vastuullisuusohjelma asettaa tavoitteet muun muassa hiilineutraalille energiankäytölle, energiatehokkuudelle, kierrätykselle, ensiluokkaisen työntekijäkokemuksen luomiselle, henkilöstön hyvinvoinnille, asiakkaiden suositteluhalukkuudelle, vastuullisen asumisen mahdollistaville palveluille sekä hankintojen vastuullisuudelle. Ohjelman tukipilareina ovat pitkän tähtäimen kannattavuuden ja kasvun varmistaminen, kestävä ja vastuullinen toiminta sekä läpinäkyvä vastuullisuusviestintä ja raportointi.

  • Julkaisemme nyt tavoitteellisen vastuullisuusohjelman vuosille 2021–2030. Vastuullisuusohjelma on osa liiketoimintaamme, ja seuraamme jatkossa vastuullisuustyömme etenemistä vuosittain, vastuullisuuspäällikkö Hannamari Koivula sanoo

Lisätietoa vastuullisuusohjelmasta

Lisätietoja: Hannamari Koivula, vastuullisuuspäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 040 581 9921, hannamari.koivula@kojamo.fi

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/