Takaisin arkistosivulle
21.5.2018 | Pörssitiedotteet

Kojamo suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsingin päälistalle

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kojamo suunnittelee listautumisantia ja listautumista Nasdaq Helsingin päälistalle

Pörssitiedote 21.5.2018 klo 8:00

Kojamo Oyj (“Kojamo” tai “Yhtiö”, ja yhdessä tytäryhtiöiden kanssa, “Konserni” tai “Kojamo Konserni”) suunnittelee listautumisantia (“Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n (“Nasdaq Helsinki”) päälistalle.

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö sijoituskiinteistöjen käyvällä arvolla mitattuna. Se tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluja pääasiassa Helsingin seudulla[1], Tampereen, Turun, Kuopion ja Lahden alueilla sekä Oulun ja Jyväskylän kaupungeissa (yhdessä ”Suomen Kasvukeskukset”). Kojamon kiinteistöportfolio 31.3.2018 muodostui 35.697 vuokra-asunnosta, jotka tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja vuokra-asumiseen. Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,9 miljardia euroa[2] 31.3.2018.

Suunnitellun listautumisannin tavoitteena on edistää Kojamon kasvustrategian toteuttamista ja lisätä strategista joustavuutta. Listautuminen mahdollistaisi Yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille ja omistuspohjan laajenemisen sekä kotimaisilla että ulkomaisilla sijoittajilla, mikä lisäisi Kojamon osakkeiden likviditeettiä. Lisäksi Listautumisannin odotetaan hyödyttävän Kojamoa toiminnallisesti, parantavan Kojamon tunnettuutta asiakkaiden, mahdollisten tulevien työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä kiinteistö- ja vuokramarkkinoilla yleisesti, ja siten vahvistaisi Kojamon kilpailukykyä. Listautuminen ja lisääntynyt likviditeetti mahdollistaisivat myös osakkeiden tehokkaamman käytön vastikkeena mahdollisissa yritysostoissa sekä henkilöstön palkitsemisessa.

Suunnitellun listautumisannin odotetaan koostuvan olemassa olevien osakkeiden osakemyynnistä eräiden nykyisten osakkeenomistajien toimesta sekä uusien osakkeiden osakeannista Yhtiön toimesta. Laskemalla liikkeelle uusia osakkeita, Yhtiö pyrkisi suunnitellussa Listautumisannissa keräämään noin 150 miljoonan euron bruttovarat, jotka käytettäisiin Kojamon kasvustrategian tukemiseen, sisältäen asuinkiinteistöjen hankinnat, kehityshankkeet ja muut kasvuinvestoinnit, sekä osittaiseen velkojen maksamiseen ja yhtiön yleisiin tarpeisiin.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen:

“Olemme viimeisten seitsemän vuoden aikana uudistuneet voimakkaasti ja keskittyneet kaupalliseen asuntovuokraukseen. Toimintamme on keskittynyt seitsemään Suomen Kasvukeskukseen ja Lumo-brändimme on ottanut vahvan aseman markkinoilla.

Strategiamme mukaisesti meille tärkeää on omistaja-arvon pitkäjänteinen kehittäminen sekä parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen. Tavoitteemme on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Hyvä esimerkki uudistumisesta on Lumo-verkkokauppa, joka mahdollistaa asiakkaillemme asunnon vuokraamisen ympäri vuorokauden.

Kaupungistumisen sekä yhden ja kahden henkilön kotitalouksien määrän jatkuvan kasvun odotetaan tukevan vuokra-asuntojen kysyntää. Kojamon asuntotarjonta vastaa erinomaisesti tähän kysyntään, sillä vuokra-asunnoistamme yli 70 prosenttia on joko yksiöitä tai kaksioita.

Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista ja edesauttaa työperäistä muuttoliikettä kaupungistuvassa Suomessa.

Olemme investoineet Lumo-asuntotarjonnan kehittämiseen vuosina 2014-2017 1,5 miljardia euroa. Suunniteltu listautuminen tukisi kasvustrategiaamme ja vuoden 2021 tavoitettamme omistaa 38.000 vuokra-asuntoa vuonna 2021.”

Kojamo lyhyesti

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö sijoituskiinteistöjen käyvällä arvolla mitattuna. Yhtiö tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumiseen liittyviä palveluja pääasiassa Suomen Kasvukeskuksissa. Kojamon kiinteistöportfolio 31.3.2018 muodostui 35.697 vuokra-asunnosta, jotka tarjoavat monipuolisia vaihtoehtoja vuokra-asumiseen. Noin 98 prosenttia Kojamon vuokra-asunnoista sijaitsee Suomen Kasvukeskuksissa käyvällä arvolla mitattuna, noin 82 prosenttia Helsingin, Tampereen ja Turun seudulla ja noin 66 prosenttia Helsingin seudulla. Vuonna 2017 valmistui 983 asuntoa ja meneillään olevien projektien perusteella Kojamo arvioi vuonna 2018 valmistuvan 1.198 asuntoa.

Kojamolla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lumo ja VVO. Lumo-segmenttiin kuului 34.468 asuntoa ja VVO-segmenttiin 1.229 asuntoa 31.3.2018.

Lumo-segmentti tarjoaa kaupallisia asumisen palveluja, ja siten valtaosa segmenttiin kuuluvista asunnoista on arava- ja/tai korkotukilainsäädännöstä johtuvien rajoitusten ulkopuolella. Lumo-segmentti käsittää valtaosan Kojamon vuokrausliiketoiminnasta, ja Kojamon viimeisimmät investoinnit ovat kohdistuneet lähes yksinomaan tähän segmenttiin.

Ei-kaupallinen VVO-segmentti sisältää ne vuokra-asunnot, joihin kohdistuvat arava- ja/tai korkotukilainsäädäntöön liittyvät vuokran tasoa koskevat rajoitukset päättyvät vuoden 2019 jälkeen.

Kojamon lisäarvoa tuottavat liiketoiminnot, kuten sijoitustoiminta, kiinteistökehitys ja asiakassuhdetoiminta, hoidetaan pääasiassa omalla henkilöstöllä. Kojamo hyödyntää vahvaa sisäistä osaamistaan ja paikallista asiantuntemustaan kiinteistöomaisuutensa hallinnoinnissa ja kehittämisessä ostamalla, myymällä ja kehittämällä kiinteistöjä sekä seuraamalla ja kasvattamalla Kojamon kiinteistöportfolion kannattavuutta. Nämä ja voimakas panostus parhaan asiakaskokemuksen tuottamiseen luovat Kojamolle hyvät mahdollisuudet arvon luomiseen.

Vuosina 2014–2017 Kojamon bruttoinvestoinnit kiinteistöjen kehitykseen ja ostoihin olivat yhteensä 1,5 miljardia euroa. Samalla ajanjaksolla Kojamo on käynnistänyt noin 3.700 asunnon rakentamisen. Kojamon investoinnit vuoden 2014 jälkeen ovat kohdistuneet lähes yksinomaan Lumo-segmenttiin.

Kojamo pyrkii luomaan parhaan asiakaspalvelukokemuksen asiakkailleen, ja siksi se on panostanut merkittävästi palveluihin. Lumo-verkkokaupassa asiakkaat voivat vuokrata sopivan asunnon maksamalla ensimmäisen kuukauden vuokran ja sen jälkeen muuttaa uuteen asuntoon jopa seuraavana päivänä. Kojamon asukasyhteistyömalli antaa asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa asumisen ja Lumo-palveluiden kehittämiseen. Lumo-asunnoissa on tarjolla useita erilaisia palveluita, kuten vuokraan sisältyvä laajakaistayhteys, lemmikkien salliminen, Lumo-lounget osassa kiinteistöjä, autojen yhteiskäyttöpalvelu 24Rentin kanssa sekä, Lumo-talkkarit Lassila & Tikanojan kanssa Helsingin seudulla. Lisäksi parantaakseen edelleen asiakaskokemusta Kojamo on pilotoinut hyvinvointivalmentajapalveluja Raatamon ja Fysioksen kanssa sekä Smartpost-pakettipalvelua Posti Group Oyj:n kanssa.

Kojamon vahvuudet

Kojamo uskoo, että muun muassa seuraavat tekijät ovat sen keskeisiä vahvuuksiaan:

 • Fokusoitunut liiketoiminta ja erottuva liiketoimintamalli erittäin houkuttelevalla Suomen markkinalla
 • Laadukas kiinteistöportfolio
 • Vahva näyttö orgaanisesta kasvusta ja kiinteistöjen ostamisesta sekä vahva hankekehitysputki
 • Kokenut ja osaava johtoryhmä sekä pätevä ja sitoutunut henkilöstö
 • Innovatiivinen lisäarvoa tuottava toiminta-alusta
 • Houkutteleva tuotto ja kestävä kasvu, jota tukee vahva ja hyvin hoidettu tase

Kojamon strategia

Kojamo aloitti vuonna 2012 strategisen muutosprosessinsa, joka saatiin päätökseen vuonna 2016. Strategisessa muutosprosessissa Kojamo uudisti strategiset periaatteensa vastatakseen muutoksiin toimintaympäristössään sekä asiakkaidensa ja osakkeenomistajiensa odotuksissa.

Strategiset painopistealueet vuosina 2018-2021 sisältävät omistaja-arvon pitkäjänteisen kehittämisen keskittymällä Lumo-brändiin, toimimalla Suomen Kasvukeskuksissa, painopisteenä Helsingin seutu, ja kasvattamalla kiinteistöportfoliota kiinteistöjä ostaen ja kehittäen. Lisäksi Kojamo pyrkii tarjoamaan parhaan asiakaskokemuksen ja olemaan edelläkävijä kestävässä kehityksessä ja yritysvastuussa.

Kojamon operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet

Kojamon operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2021 loppuun mennessä ovat seuraavat:

 • Sijoituskiinteistöjen arvo on 6 miljardia euroa ja yhtiö omistaa noin 38.000 asuntoa.
 • Omavaraisuusaste on yli 40 prosenttia ja luototusaste alle 50 prosenttia.
 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) on vähintään 32 prosenttia liikevaihdosta.
 • Nettosuositteluindeksi[3] on 40.
 • Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) edellyttäen, että Kojamo-konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon Yhtiön taloudellinen asema.

Kojamon taloudellinen kehitys ja avainluvut

31.3. päättynyt kolmen kuukauden jakso 31.12 päättynyt vuosi
2018 2017 2017 2016 2015
Miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu, ellei toisin mainita)
KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA
Liikevaihto 88,2 83,6 337,0 351,5 370,9
Nettovuokratuotto 55,5 52,6 216,0 222,0 227,4
Nettovuokratuottoprosentti, % 62,9 62,9 64,14 63,24 61,34
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 20,7 23,5 126,2 163,3 70,3
Tilikauden voitto 44,6 46,9 212,9 232,3 179,4
Oikaistu käyttökate 46,7 43,6 179,54 186,34 189,14
Oikaistu käyttökateprosentti, % 52,9 52,2 53,34 53,04 51,04
Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO) 29,2 21,0 107,84 112,24 129,44
Kassavirtaprosentti ennen käyttöpääoman muutosta, % 33,1 25,1 32,04 31,94 34,94
Operatiivinen tulos 28,5 26,6 107,6 116,9 121,4
Sijoituskiinteistöt1 4.930,8 4.318,3 4.710,2 4.298,9 3.999,2
Luototusaste, %2, 3 49,2 45,1 46,0 47,1 39,8
EPRA NAV 2.549,6 2.360,3 2.548,8 2.365,5 2.207,7


1 Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä.
2
Ei sisällä myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyviä velkoja.
3
Laskentakaavaa muutettu 2017 ja vertailutiedot muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa.
4 Tilintarkastamaton.

Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista taloudellisten katsaustensa tunnusluvut-osiossa

Muutoksia Kojamon hallituksessa

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 25.5.2018 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee ehdollisena Yhtiön osakkeiden kaupankäynnin alkamiselle Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla vuoden 2019 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle Anne Leskelän ja Minna Metsälän uusiksi hallituksen jäseniksi. Yhtiön hallituksen nykyisistä jäsenistä Ann Selin, Olli Luukkainen ja Jorma Malinen ovat ilmoittaneet yhtiölle eroavansa hallituksesta siten, että eroaminen on ehdollinen kaupankäynnin alkamiselle yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. Näin ollen Yhtiön hallituksen jäseniä olisivat Riku Aalto, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä, Mikko Mursula, Reima Rytsölä ja Jan-Erik Saarinen, kun kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla alkaa.

Tietoa suunnitellusta listautumisannista

Suunnitellun listautumisannin odotetaan sisältävän uusien osakkeiden listautumisannin yhtiön toimesta sekä olemassa olevien osakkeiden osakemyynnin kahdeksan suurimman osakkeenomistajan, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen (”Ilmarinen”), Keskinäisen Työeläkevakuutusyhtiö Varman (”Varma”), Teollisuusliitto ry:n (”Teollisuusliitto”), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n (”JHL”), Rakennusliitto ry:n (”Rakennusliitto”), Palvelualojen ammattiliitto Pam ry:n (”PAM”), Ammattiliitto Pro ry:n (”PRO”) ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry:n (”OAJ”) (Ilmarinen, Varma, Teollisuusliitto, JHL, Rakennusliitto, PAM, PRO ja OAJ yhdessä, ”Päämyyjät”) sekä eräiden muiden nykyisten osakkeenomistajien toimesta. Yhtiö pyrkisi keräämään suunnitellussa Listautumisannissa noin 150 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö, Päämyyjät ja eräät muut nykyiset osakkeenomistajat tulisivat sitoutumaan tiettyihin luovutusrajoitusjärjestelyihin listautumisen yhteydessä. Päämyyjät pysyisivät merkittävinä osakkeenomistajina listautumisen jälkeen. Lisäksi Yhtiö suunnittelee myös henkilöstöantia Listautumisen yhteydessä, jossa Yhtiö laskisi liikkeeseen uusia osakkeita henkilöstölleen.

Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc ja Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimisivat toteutuessaan suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjinä (”Pääjärjestäjät”) sekä OP Yrityspankki Oyj (”OP”) toimisi toteutuessaan suunnitellun Listautumisannin järjestäjänä (Pääjärjestäjät yhdessä OP:n kanssa ”Järjestäjät”, ja kukin erikseen ”Järjestäjä”). Roschier Asianajotoimisto Oy ja Freshfields Bruckhaus Deringer LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina ja White & Case LLP toimii Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana.

Markkinaolosuhteista riippuen, suunnitellun listautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana.

Lehdistötilaisuus

Kojamo pitää lehdistötilaisuuden tänään, 21.5.2018, klo 11:00, Helsingin Pörssin tiloissa (Fabianinkatu 14, Helsinki).

Lisätietoja

Jani Nieminen, Kojamon Toimitusjohtaja, +358 20 508 3201
Erik Hjelt, Kojamon Talousjohtaja, +358 20 508 3225

Haastattelu- ja lisätietopyynnöt:
Irene Kantor, Kojamon Markkinointi- ja viestintäjohtaja, +358 20 508 3589

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei aiota rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) tai osavaltioiden arvopaperilakien mukaisesti. Osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai muulla lainkäyttöalueessa, jossa sen julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan jonkun henkilön toimesta.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen Esitedirektiivin täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä tiedote ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa. Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Järjestäjät tai mikään niiden lähipiiritahoista, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista eivät ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä tiedotteessa olevan tiedon totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois tiedotteesta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän tiedotteen tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Järjestäjät toimivat yksinomaan Yhtiön, eivätkä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eivätkä katso ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaakseen transaktion yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Järjestäjät eivät ole vahvistaneet tämän tiedotteen sisältöä.

Tämä tiedote ei ole listautumisantia koskeva suositus. Arvopapereiden hinta ja arvo tai niistä saatavat tulot voivat laskea yhtä hyvin kuin nousta. Aiempi tuloskehitys ei anna viitteitä tulevasta tuloskehityksestä. Tässä tiedotteessa tai missä tahansa listautumisantiin liittyvässä asiakirjassa annettuja tietoja ei tule pitää ohjeena tulevasta kehityksestä. Listautumisen toteutumisesta Nasdaq Helsingissä ei ole varmuutta ja taloudellista päätöksentekoa ei tulisi perustaa Yhtiön suunniteltuun listautumiseen tässä vaiheessa. Potentiaalisten sijoittajien tulisi kääntyä neuvonantajiensa puoleen hankkiakseen tietoja listautumisannin sopivuudesta sijoituskohteeksi.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat listautumisen yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan ostaa osakkeita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla osakkeilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla tai muutoin. Tämän mukaisesti lopulliseen listalleottoesitteeseen, kun se on julkaistu, sisältyvät viittaukset osakkeisiin, joita tarjotaan, hankitaan, myydään tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän tarjouksen, myynnin, hankinnan tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Lisäksi tietyt Järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat tehdä rahoitusjärjestelyjä ja vaihtosopimuksia (swap), minkä vuoksi nämä Järjestäjät tai niiden kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat aika ajoin hankkia, omistaa tai luovuttaa osakkeita. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Järjestäjät tai kukaan niiden lähipiiritahoista, edustajista tai neuvonantajista tai näiden kanssa samaan konserniin kuuluvista yhtiöistä, hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä tai muista tahoista eivät suoraan tai epäsuorasti ota mitään vastuuta tämän tiedotteen tietojen tai siihen sisältyvien lausumien oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai todenperäisyydestä. Järjestäjät tai niiden hallituksen jäsenet, johtajat/toimihenkilöt, työntekijät tai muut tahot eivät vastaavasti hyväksy soveltuvan lain sallimissa rajoissa mitään lakiin, sopimukseen tai muuhun perustuvan vahingonkorvausvastuuta mistään virheistä, laiminlyönneistä tai epätäsmällisyyksistä sellaisessa tiedossa tai lausunnossa tai mistään tappiosta, kulusta tai vahingosta, joka on kärsitty tai kertynyt mistä tahansa aiheutuen suoraan tai välillisesti mistä tahansa tämän tiedotteen tai sen sisällön käytöstä tai muutoin tähän tiedotteeseen liittyen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, operatiiviset ja taloudelliset tavoitteet, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoja jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä: (i) täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä vaatimukset sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”); ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa (”Asianmukaiset Jakelukanavat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman Kohdemarkkina-arviointinsa liittyen osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

[1] Helsingin seutu sisältää seuraavat kaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

[2] Sijoituskiinteistöjen käypä arvo sisältää asunnot, käynnissä olevat projektit, yhtiön omistamat tontit ja tietyt osakkeiden kautta omistetut omaisuuserät kuten parkkipaikat.

[3] Kojamo mittaa vuokralaisten tyytyväisyyttä nettosuositteluindeksillä (NPS). Kojamon vuokralaisten tyytyväisyyskyselyissä kysytään seuraava kysymys: ”Miten todennäköisesti suosittelisit yhtiötä ystävällesi tai kollegallesi?”, ja asteikkona on 1–10. Vastaaja luokitellaan suosittelijaksi pisteillä 9 ja 10, kriitikoksi pisteillä 0–6 ja passiiviseksi pisteillä 7 ja 8. Nettosuositteluindeksi lasketaan vähentämällä kriitikoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttisuudesta. Jos esimerkiksi 65 prosenttia vuokralaista on suosittelijoita (pisteet 9 tai 10) ja 25 prosenttia on kriitikoita (pisteet 0–6), nettosuositteluindeksi on 40 (65−25=40).