Takaisin arkistosivulle
18.12.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj Pörssitiedote 18.12.2023 klo 15.00

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 14.3.2024 kokoontuvaksi suunnitellulle Kojamo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2024 kokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro ja hallituksen jäseniksi valitaan nykyisistä jäsenistä Kari Kauniskangas, Anne Leskelä, Mikko Mursula, Annica Ånäs ja Andreas Segal sekä uutena jäsenenä Veronica Lindholm. Esittely uudesta jäsenehdokkaasta löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Catharina Stackelberg-Hammarén on ilmoittanut yhtiölle, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään vuoden 2024 yhtiökokouksessa. Hän toimi hallituksessa vuodesta 2021 alkaen. ”Kiitän Catharinaa arvokkaasta panoksesta, jonka hän toi Kojamon hallitustyöhön”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Christian Fladeland.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet on esitelty Kojamon verkkosivuilla: https://kojamo.fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 74 000 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 44 000 euroa
  • hallituksen jäsenelle 37 000 euroa
  • hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 44 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkio on 700 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 700 euroa. Sellaisille hallituksen tai sen valiokunnan jäsenille, jotka asuvat ulkomailla, ja joilla ei ole vakituista osoitetta Suomessa, maksetaan kokouspalkkio kaksinkertaisena (1 400 euroa) kultakin sellaiselta kokoukselta, johon osallistuminen edellyttää matkustamista Suomeen.

Nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.  Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2024 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Kojamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:

  • Christian Fladeland, sijoitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Heimstaden AB (puheenjohtaja)
  • Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Lisätietoja:

Christian Fladeland, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +45 60 60 68 68

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo-brändimme tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Liitteet

CV VL FI (CV VL FI.pdf)