Takaisin arkistosivulle
3.10.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj:n muutosneuvottelut saatu päätökseen

Kojamo Oyj Pörssitiedote 3.10.2023 klo 15:00

Kojamo Oyj:n muutosneuvottelut saatu päätökseen

Kojamo Oyj on saanut päätökseen 17. elokuuta käynnistetyt muutosneuvottelut. Neuvottelujen alkaessa yhtiö arvioi suunniteltujen toimenpiteiden johtavan enintään 70 työntekijän lomauttamiseen toistaiseksi ja enintään 20 työntekijän työsuhteen irtisanomiseen kuitenkin niin, että toimenpiteiden kohteena olisi yhteensä enintään 80 työntekijää. Muutosneuvottelujen piirissä oli koko Kojamon henkilöstö, lukuun ottamatta Kojamo Oyj:n toimitusjohtajaa.

Neuvotteluiden lopputuloksena 59 työntekijää lomautetaan toistaiseksi tai määräaikaisesti, ja viiden henkilön työtehtävät lakkaavat pysyvästi.

Muutosneuvotteluiden lisäksi yhtiön henkilöstön määrä vähentyy yhteensä lähes 30 työtehtävän verran kesän ja alkusyksyn aikana toteutuneiden irtisanoutumisten ja eläköitymisten kautta sekä toteuttamattomien rekrytointien takia. Organisaatiomuutosten myötä yhtiöön avautuu joitakin uusia positioita, joita pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan työntekijöille lomauttamisen tai irtisanomisen vaihtoehtona.

Muutosneuvottelut käynnistettiin osana säästöohjelmaa, jolla yhtiö tavoittelee vuoden 2024 aikana yhteensä noin 43 miljoonan euron säästöjä kuluissa ja investoinneissa, joista kulujen osuuden arvioidaan olevan noin 18 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelmalla pyritään tehostamaan yhtiön toimintaa sekä mukauttamaan organisaatiota vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä.

Lisätietoja:

Jani Nieminen, toimitusjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3201, jani.nieminen@kojamo.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/