Takaisin arkistosivulle
26.10.2017 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

26.10.2017
TALOUS
Pörssitiedotteet

KOJAMO OYJ
Osavuosikatsaus (Q1 ja Q3)
26.10.2017 klo 12.00

Kojamon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2017

Yhteenveto tammi-syyskuusta 2017

 • Liikevaihto oli 251,3 (266,8) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta. Liikevaihdon lasku johtui vuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 toteutetuista vuokra-asuntojen myynneistä.
 • Tulos ennen veroja oli 207,8 (154,4) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 100,8 (68,6) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita 1,5 (-20,3) miljoonaa euroa. Tuloksen paraneminen johtui keskeisiltä osin vertailukautta suuremmasta käyvän arvon muutoksesta, paremmasta sijoituskiinteistöjen myyntituloksesta ja alhaisemmista rahoituskuluista.
 • Nettovuokratuotto oli 162,1 (172,4) miljoonaa euroa, joka on 64,5 (64,6) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuoton lasku johtui vuonna 2016 ja alkuvuonna 2017 toteutetuista vuokra-asuntojen myynneistä.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 96,7 (97,2) prosenttia.
 • Bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 193,7 (609,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 77,1 (228,4) prosenttia liikevaihdosta. Bruttoinvestointien lasku aiheutui vertailukaudella toteutuneesta merkittävästä vuokra-asuntojen ostosta.
 • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,5 (4,1) miljardia euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,7 (7,0) prosenttia.
 • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 760 (1 415) Lumo-asuntoa.
 • Kojamon omistuksessa oli 34 046 (34 926) vuokra-asuntoa 30.9.2017.
 • Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2017 nettovuokratuottojen ja operatiivisen tuloksen osalta.

Yhteenveto heinä-syyskuusta 2017

 • Liikevaihto oli 84,0 (84,6) miljoonaa euroa. Liikevaihdon lasku johtui vuokra-asuntojen myynneistä.
 • Tulos ennen veroja oli 71,0 (49,0) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 33,2 (12,4) miljoonan euron nettovoitto käypään arvoon arvostamisesta.
 • Nettovuokratuotto oli 56,2 (55,9) miljoonaa euroa, joka on 66,8 (66,1) prosenttia liikevaihdosta.
 • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli kaudella 96,9 (97,8) prosenttia.
 • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 64,3 (519,5) miljoonaa euroa.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen:
Kojamo toteuttaa strategian mukaista kasvuaan ja uudistaa rohkeasti asumista

Uusia vuokra-asuntoja on valmistunut runsaasti erityisesti pääkaupunkiseudulle. Olemme onnistuneet pitämään vuokrausasteen hyvällä tasolla, ja uskomme kaupungistumisen jatkumisen luovan pitkäaikaista vuokra-asuntokysyntää.

Katsauskauden jälkeen toteutimme strategiaamme muun muassa saattamalla päätökseen Helsingissä osoitteissa Onnentie 18, Sofianlehdonkatu 5, Tukholmankatu 10, Agricolankatu 1-3, Albertinkatu 40-42, Abrahaminkatu 1-3 ja Bulevardi 29-31 sijaitsevien kiinteistöjen oston Helsingin kaupungin kanssa. Kauppa toteuttaa Kojamon strategian mukaista kasvua Helsingin seudulla: toteutettavat asunnot helpottavat työn perässä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa.

Kaupungistumisen trendi näkyy hyvänä kysyntänä myös verkkokaupassa. Asiakkaalle vallan siirtänyt Lumo-verkkokauppa on ollut edelleen voimakkaassa kasvussa, ja sen kautta on tehty jo 3 000 vuokrasopimusta. Katsauskaudella kaikki vapautuvat Lumo-vuokra-asunnot ovat olleet vuokrattavissa Lumo-verkkokaupasta, josta asiakas voi valita haluamansa asunnon ja tehdä vuokrasopimuksen heti.

Osana strategisen painopisteen, parhaan asiakaskokemuksen, etenemistä muotoilimme isännöitsijän tehtävän uudelleen. Palkkaamme isännöitsijöiksi asiakaskokemuksen rakentajia, joiden tehtäviin kuuluu asukkaan asumispalveluista ja kiinteistöjen kunnosta huolehtimisen lisäksi rakentaa ainutkertaista asiakaskokemusta.

Tuomme innovatiivisia, asumisen arkea helpottavia palveluita asukkaiden luokse ja samalla investoimme voimakkaasti sekä uudistamme rohkeasti asumista.

Keskeiset tunnusluvut

7-9/2017 7-9/2016 1-9/2017 1-9/2016 2016
Liikevaihto, M € 84,0 84,6 251,3 266,8 351,5
Nettovuokratuotto, M € 56,2 55,9 162,1 172,4 222,0
% liikevaihdosta 66,8 66,1 64,5 64,6 63,2
Tulos ennen veroja, M € 71,0 49,0 207,8 154,4 289,7
Operatiivinen tulos, M €*) 27,4 29,8 79,9 95,2 116,9
Sijoituskiinteistöt, M € 1) 4 516,3 4 127,5 4 298,9
Taloudellinen vuokrausaste, % 96,9 97,8 96,7 97,2 97,4
Korollinen vieraspääoma, M € 2) 2 352,7 1 984,8 2 122,8
Oman pääoman tuotto-% (ROE)*) 11,4 9,6 12,9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI)*) 7,7 7,0 8,8
Omavaraisuusaste, %*) 40,2 39,5 40,7
Loan to Value, % 2) 3) *) 45,9 45,5 47,1
Osakekohtainen tulos, € 7,42 5,27 22,15 16,80 31,38
Osakekohtainen oma pääoma, € 268,44 233,93 251,20
Bruttoinvestoinnit, M € 64,3 519,5 193,7 609,4 696,0
Henkilöstö kauden lopussa 302 290 286
1) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
3) Laskentakaavaa muutettu 2017 ja vertailutiedot muutettu vastaamaan
nykyistä laskentatapaa
*) Kojamo julkaisee Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA)
ohjeiden mukaisen selostuksen käyttämistään vaihtoehtoisista tunnusluvuista
osavuosikatsauksen tunnusluvut-osiossa

Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2017

Kojamo täsmentää näkymiään vuodelle 2017 nettovuokratuottojen ja operatiivisen tuloksen osalta.

Kojamo arvioi nettovuokratuottojen vuonna 2017 olevan 209-218 miljoonaa euroa (aikaisempi näkymä 208-220 miljoonaa euroa). Investoinnit uudistuotantoon ja asuntokannan ostojen ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa. Kojamo arvioi operatiivisen tuloksen vuonna 2017 olevan 100-109 miljoonaa euroa (aikaisempi näkymä 96-107 miljoonaa euroa). Näkymissä on otettu huomioon vuoden 2016 aikana toteutuneiden merkittävien asuntomyyntien ja vuodelle 2017 suunniteltujen asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta sekä rakenteilla olevien asuntojen määrä.

Lisätietoja:

Kojamo Oyj
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

Kojamo on vuokra-asumisen ja asuntosijoittamisen edelläkävijä, joka on uudistunut voimakkaasti viime vuosina. Uudistumisen avulla Kojamo voi luoda aidosti parempaa kaupunkiasumista nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kojamo muuttaa suomalaista yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden, yritysten, kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Kojamon osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2017 infoaineisto

Kojamon osavuosikatsaus 1.1. – 30.9.2017