Takaisin arkistosivulle
31.1.2019 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

31.01.2019
TALOUS
Pörssitiedotteet

Pörssitiedote 31.1.2019 klo 13.00

Kojamon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 14.3.2019 kokoontuvalle Kojamo Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2019 kokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Mikael Aro uutena jäsenenä ja hallituksen jäseniksi valitaan Heli Puura uutena jäsenenä sekä nykyiset jäsenet Mikko Mursula, Matti Harjuniemi, Anne Leskelä, Minna Metsälä ja Reima Rytsölä. Esittely uusista jäsenehdokkaista löytyy tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Riku Aalto ja Jan-Erik Saarinen jäävät pois Kojamon hallituksesta. Riku Aalto toimi hallituksen jäsenenä 16 vuotta, joista hän toimi hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Jan-Erik Saarinen puolestaan toimi hallituksen jäsenenä vuodesta 2013. ”Kiitän nimitystoimikunnan puolesta Aaltoa hänen arvokkaasta ja pitkäjänteisestä työstään Kojamon hallituksen puheenjohtajana ja Saarista hänen vahvasta panoksestaan hallitustyöskentelyyn”, sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jouko Pölönen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista pois lukien Mikko Mursula, Heli Puura ja Reima Rytsölä, jotka ovat työsuhteessa yli 10 prosenttia Kojamon osakekannasta omistaviin osakkeenomistajiin.

Ehdotus hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot pysyvät samana kuin päättyvällä toimikaudella, ja että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavaa vuosipalkkiota:

  • hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa,
  • hallituksen varapuheenjohtajalle 36 000 euroa,
  • hallituksen jäsenelle 30 000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 36 000 euroa.

Hallituksen jäsenille maksetaan ainoastaan yksi vuosipalkkio roolin mukaisesti eli päällekkäisiä palkkioita ei makseta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kokouspalkkio on 600 euroa, ja että myös valiokuntien kokouspalkkio on 600 euroa.

Uutena palkkiokäytäntönä nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkiota maksettavaksi yhtiön osakkeina ja rahana siten, että vuosipalkkiosta noin 40 prosenttia maksetaan Kojamo Oyj:n osakkeina ja loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankintaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista transaktiokuluista ja osakekauppoihin liittyvistä varainsiirtoveroista. Näin hankittuja osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin hallituksen jäsenen jäsenyys hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus kaudelta 1.1.-31.3.2019 on julkistettu.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Kojamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti 25.5.2018 perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset seuraaville varsinaisille yhtiökokouksille sekä tarvittaessa ylimääräisille yhtiökokouksille.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta asiantuntijajäsenenä. Hallituksen puheenjohtaja ei osallistu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätöksentekoon.

Kojamo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu seuraavista jäsenistä:

  • Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (puheenjohtaja)
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Timo Korpijärvi, sijoituspäällikkö, Teollisuusliitto ry

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, gsm 050 1282.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/

Heli Puura CV FI

Mikael Aro CV FI