Takaisin arkistosivulle
9.5.2017 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

09.05.2017
TALOUS
Pörssitiedotteet

KOJAMO OYJ
Pörssitiedote
Osavuosikatsaus
9.5.2017 klo 12.30

Kojamo Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

Yhteenveto tammi-maaliskuusta 2017

  • Bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 65,0 (43,7) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 77,8 (45,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,3 (3,7) miljardia euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 (7,6) prosenttia.
  • Liikevaihto oli 83,6 (95,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta. Liikevaihdon lasku johtui vuoden 2016 aikana myydystä 9 011 asunnosta.
  • Tulos ennen veroja oli 58,3 (54,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 23,5 (14,1) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja tappioita 0,7 (1,0) miljoonaa euroa. Tuloksen paraneminen johtui keskeisiltä osin vertailukautta suuremmasta käyvän arvon muutoksesta ja alhaisemmista rahoituskuluista.
  • Nettovuokratuotto oli 52,6 (60,8) miljoonaa euroa, joka on 62,9 (63,4) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuoton lasku johtui vuonna 2016 toteutetuista vuokra-asuntokannan myynneistä.
  • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 96,8 (96,9) prosenttia.
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 747 (1 046) Lumo-asuntoa.
  • Kojamon omistuksessa oli 33 843 (37 293) vuokra-asuntoa 31.3.2017.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.
Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Toimitusjohtaja Jani Nieminen: Uudistunut yhtiö uudisti myös nimensä

Uusi nimemme on Kojamo Oyj. Nimenmuutos tuli voimaan 27.3.2017 ja sen taustalla on yhtiössä toteutettu merkittävä uudistuminen. Nimenmuutoksella yhtiö selkeyttää toimintaansa ja vahvistaa kilpailukykyään. Asiakkaiden ja sidosryhmien on entistä helpompi hahmottaa, miten konserni tarjoaa kaupallisia Lumo- ja ei-kaupallisia VVO-koteja.

Vuokra-asumiseen liittyy paljon vanhaa ajattelua, jonka uudistaminen vaatii rohkeutta. Hyvä esimerkki on Lumo-verkkokauppa, joka on antanut vuokra-asunnon valitsemisen vallan asiakkaalle. Olemme vieneet kaikki Lumo-vuokra-asunnot verkkokauppaan, ja kysyntä on ollut vahvaa. Lumo-verkkokaupassa on jo tehty 1 500 vuokra-sopimusta.

Panostamme asumiskokemukseen ja kehitämme asukkaiden arkea helpottavia palveluita. Lumo-kotien asukkaat saivat käyttöönsä ensimmäisen yhteiskäyttöisen pakettiauton Helsingin Rastilaan palvelemaan satunnaista pakettiauton käyttäjää. Lumo toi myös omat talkkarit takaisin: uudenlainen talkkaritiimi ottaa vastuun pääkaupunkiseudun Lumo-talojen kiinteistöhuollosta tarjoten entistä sujuvampaa palvelua.

Olemme katsauskaudella aloittaneet aktiivisesti useita rakennushankkeita painopisteenämme pääkaupunkiseutu. Rakennutamme muun muassa Espoon Urheilupuiston metroaseman viereen ja Helsingin Katajanokalle Lumo-asuntoja. Lisäksi toteutamme vanhojen toimistotilojen käyttötarkoituksen muutoksia Helsingissä Töölönkatu 11:ssä ja Eerikinkatu 7:ssä.

Yhtiö on noin viiden vuoden aikana investoinut markkinaehtoiseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa. Ennakoimme, että investoinnit uudistuotantoon ja asunto-kannan ostoihin ylittävät 300 miljoonaa euroa vuonna 2017. Rakenteilla oli katsauskauden lopussa 1 747 uutta vuokra-asuntoa, joista Helsingin seudulla 1 473.

Tunnusluvut

1-3/2017 1-3/2016 2016
Liikevaihto, M € 83.6 95.9 351.5
Nettovuokratuotto, M € 52.6 60.8 222.0
% liikevaihdosta 62.9 63.4 63.2
Tulos ennen veroja, M € 58.3 54.3 289.7
Operatiivinen tulos, M € 26.6 34.0 116.9
Sijoituskiinteistöt, M € 1) 4 318.3 3 705.3 4 298.9
Taloudellinen vuokrausaste, % 96.8 96.9 97.4
Korollinen vieraspääoma, M € 2) 2 087.6 1 506.7 2 122.8
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 10.1 10.2 12.9
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 7.0 7.6 8.8
Omavaraisuusaste, % 40.6 43.5 40.7
Loan to Value, % 2) 3) 45.2 38.5 46.7
Osakekohtainen tulos, € 6.33 5.95 31.38
Osakekohtainen oma pääoma, € 251.71 233.61 251.20
Bruttoinvestoinnit, M € 65.0 43.7 696.0
Henkilöstö kauden lopussa 296 293 286
1) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
3) Laskentakaavaa muutettu 2016 ja vertailutiedot muutettu vastaamaan nykyistä laskentatapaa


Kojamon näkymät

Kojamo arvioi nettovuokratuottojen vuonna 2017 olevan 208-220 miljoonaa euroa. Investoinnit uudistuotantoon ja asuntokannan ostoihin ennakoidaan ylittävän 300 miljoonaa euroa. Kojamo arvioi operatiivisen tuloksen vuonna 2017 olevan 96-107 miljoonaa euroa. Näkymissä on otettu huomioon vuoden 2016 aikana toteutuneiden merkittävien asuntomyyntien ja vuodelle 2017 suunniteltujen asuntojen myyntien ja ostojen vaikutukset, arvio vuokrausasteesta sekä rakenteilla olevien asuntojen määrä.

Yhtiökokous

VVO-yhtymä Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2017 hallituksen jäseniksi valittiin vuoden 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle nykyiset jäsenet Riku Aalto, Matti Harjuniemi, Olli Luukkainen, Jorma Malinen, Mikko Mursula, Reima Rytsölä, Jan-Erik Saarinen ja Ann Selin. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Riku Aalto.

Nimitystoimikunnan jäseniksi valittiin Jarkko Eloranta, Ville-Veikko Laukkanen, Pasi Pesonen ja Esko Torsti.

Yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille päätettiin maksaa seuraavaa vuosipalkkiota: hallituksen puheenjohtajalle 26 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 15 000 euroa sekä kullekin jäsenelle 9 000 euroa. Lisäksi hallituksen kokouksista päätettiin maksaa kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävälle toimikaudelle KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Esa Kailiala.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö maksaa osinkoa tilikaudelta 2016 kuusi euroa kahdeksankymmentä senttiä A-osakkeelta eli yhteensä 50 337 408,00 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 102 249 594,95 euroa.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Osakeannissa ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla voidaan antaa yhteensä enintään 1.480.512 kappaletta yhtiön uusia A-sarjan osakkeita tai luovuttaa yhteensä enintään 600.978 kappaletta yhtiön hallussa olevia A-sarjan osakkeita. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiön toiminimeksi Kojamo Oyj, ruotsiksi Kojamo Abp ja englanniksi Kojamo plc.

Yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajakseen Mikko Mursulan.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Mikko Mursula puheenjohtajaksi, Matti Harjuniemi, Jorma Malinen ja Jan-Erik Saarinen jäseniksi.

Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin seuraavat henkilöt: Riku Aalto puheenjohtajaksi, Olli Luukkainen, Reima Rytsölä ja Ann Selin jäseniksi.

Lisätiedot:
Jani Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 020 508 3201
Erik Hjelt, talousjohtaja, puh. 020 508 3225

Kojamo Oyj keskittyy asuntosijoittamiseen Suomessa ja uudistaa vuokra-asumista tehden siitä entistä haluttavampaa. Yhtiö kehittää Lumo-koteja ja -palveluita, jotka edistävät työperäistä muuttoa kaupungistuvassa Suomessa, lisäävät hyvinvointia ja säästävät ympäristöä. Viiden vuoden aikana konserni on investoinut kaupalliseen vuokra-asumiseen lähes 1,5 miljardia euroa

Osavuosikatsaus 1.1. – 31.3.2017

Osavuosikatsausinfoaineisto 1.1. – 31.3.2017