Takaisin arkistosivulle
14.2.2019 | Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj: Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2019–2021

14.02.2019
TALOUS
Pörssitiedotteet

Kojamo Oyj Pörssitiedote 14.2.2019 klo 8:45

Kojamo Oyj:n hallitus päätti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ansaintajaksosta 2019–2021

Kojamo Oyj:llä on käytössä vuonna 2018 käynnistynyt konsernin avainhenkilöille suunnattu pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajaksoja ovat 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Hallitus on päättänyt ansaintajakson 2019–2021 ansaintakriteereistä, tavoitteista ja kohderyhmästä.

Kannustinjärjestelmän kohderyhmään ansaintajaksoilla 2019–2021 kuuluvat konsernin johtoryhmän jäsenet, yhteensä 6 henkilöä. Järjestelmän mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2019–2021 perustuvat konsernin liikevaihtoon, oman pääoman tuottoprosenttiin ja osakekohtaiseen kassavirtaan ennen käyttöpääoman muutoksia (FFO).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavana vuonna osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Ansaintajaksolta 2019–2021 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 116 752 osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Omistusvelvollisuus ja palkkion maksamisen edellytykset

Konsernin toimitusjohtajan on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa.

Muiden osallistujien on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella osallistujalle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes osallistujan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa 50 prosenttia osallistujan bruttovuosipalkan arvosta. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde Kojamo-konserniin kuuluvassa yhtiössä jatkuu.

Jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Kannustinjärjestelmän tarkoitus

Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää Kojamon omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan yhtiön strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Vuonna 2018 käynnistyneen järjestelmän lisäksi Kojamolla on myös vuonna 2015 käynnistynyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä, jonka viimeinen ansaintajakso 2017–2019 on parhaillaan käynnissä.

Lisätietoja:

Maija Hongas, sijoittajasuhdepäällikkö, Kojamo Oyj, puh. 020 508 3004

Jakelu:

Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja vuokra-asumisen rohkea uudistaja. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Toimimme Suomen merkittävimmissä kasvukeskuksissa ja Lumo-brändimme tarjoaa vuokra-asumista sekä uudenlaisia palveluita kaupunkiasumiseen 50 vuoden kokemuksella. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa ja määrää rakennuttamalla uutta ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/