Takaisin arkistosivulle
15.6.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo käynnistää ostotarjoukset liikkeeseen laskemistaan vuosina 2024 ja 2025 erääntyvistä velkakirjoista

Pörssitiedote, Sisäpiiritieto, 15.6.2023 klo 10.40

EI LEVITETTÄVÄKSI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOISMARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA TAI YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE TAI LAINKÄYTTÖALUEELLE, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKAMINEN, JUKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA (KATSO ALLA “OSTOTARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET”).

Kojamo Oyj (Yhtiö) käynnistää tänään ostotarjoukset (jokainen erikseen Ostotarjous ja yhdessä Ostotarjoukset) liikkeeseen laskemistaan Velkakirjoista ostaakseen niitä käteisellä korkeintaan alla määritellyllä Sallitulla Enimmäismäärällä.

Ostotarjoukset tehdään 15.6.2023 päivätyn Yhtiön laatiman ostotarjousasiakirjan (Ostotarjousasiakirja) mukaisilla ehdoilla huomioiden alla määritellyt ja tarkemmin Ostotarjousasiakirjassa kuvatut tarjousrajoitukset.

Ostotarjousasiakirjan jäljennöksiä voidaan pyytää (jakelurajoitukset huomioiden) alla määritellyltä tarjouksen tekijän asiamieheltä. Isoilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin englanninkielisessä Ostotarjousasiakirjassa määritellyt vastaavat englanninkieliset termit.

Yhteenveto Ostotarjouksista

Velkakirjat

ISIN-koodi

Jäljellä oleva velkapääoma

Viitekorko

Osto-Spread

Sallittu Enimmäismäärä

 

2024 erääntyvät yhteensä 500 000 000 euron määräiset 1.500 % Velkakirjat

XS1628004779

EUR 500 000 000

 

 

2024 Velkakirjojen Interpoloitu Mid-swap korko

 

140 bps

 

Yhteensä velkapääomaltaan 150 000 000 euron kokonaismäärä Velkakirjoja. Yhtiöllä on oikeus vapaan harkintansa mukaisesti korottaa tai laskea Sallittua Enimmäismäärää.

2025 erääntyvät yhteensä 500 000 000 euron määräiset 1.625 % Velkakirjat

XS1785356251

EUR 500 000 000

2025 Velkakirjojen Interpoloitu Mid-swap korko

270 bps

Ostotarjousten tarkoitus

Ostotarjousten tarkoituksena on ennakoivasti hallita Yhtiön tulevia velkamaturiteetteja.

Ostohinnat

Yhtiö maksaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti ostettavaksi hyväksymistään kunkin Sarjan Velkakirjoista seuraavan hinnan (jokaisen Sarjan osalta Ostohinta), joka määräytyy arviolta 22.6.2023 noin kello 13.00 (CEST) (Hinnoitteluajankohta) (huomioiden, että Yhtiöllä on oikeus muuttaa kyseistä päivää yksinomaisen harkintansa mukaisesti ilman etukäteistä ilmoitusta Velkakirjojen haltijoille) (Hinnoittelupäivä):

a)      2024 Velkakirjojen osalta 140 bps osto-spreadin (2024 Velkakirjojen Osto-Spread) ja 2024 Velkakirjojen Interpoloidun Mid-swap koron annualisoidun summan (2024 Velkakirjojen Ostotuotto) mukaisesti; ja

b)      2025 Velkakirjojen osalta 270 bps osto-spreadin (2025 Velkakirjojen Osto-Spread, ja yhdessä 2024 Velkakirjojen Osto-Spreadin kanssa, Osto-Spreadit ja kumpikin erikseen Osto-Spread) ja 2025 Interpoloidun Mid-swap koron annualisoidun summan (2025 Velkakirjojen Ostotuotto, ja yhdessä 2024 Velkakirjojen Ostotuoton kanssa, Ostotuotot ja kumpikin erikseen Ostotuotto) mukaisesti.

Yhtiö määrittelee kunkin Ostohinnan markkinakäytännön mukaisesti sen jälkeen, kun Yhtiö on neuvotellut Järjestäjäpankkien kanssa. Ostohinta ilmaistaan prosenttiosuutena kyseisen Sarjan Velkakirjojen pääomamäärää kohden (pyöristettynä lähimpään 0,001 prosenttiin, 0,0005 prosentin pyöristyen ylöspäin), ja sen on tarkoitettu vastaavan kyseisen Sarjan tuottoa eräpäivään Selvityspäivänä soveltuvalla Ostotuotolla.

Kukin Ostohinta vastaa näin ollen (a) kyseisen Sarjan eräpäivään asti jäljellä olevien pääoma- ja korkosuoritusten arvoa diskontattuna Selvityspäivään Ostotuoton suuruisella korolla, vähennettynä (b) kyseisen Sarjan Velkakirjoille Kertyneellä Korolla.

Kertynyt Korko

Yhtiö maksaa lisäksi kertyneen ja maksamattoman koron (Kertyneen Koron Maksu) alkaen (ja sisältäen kyseisen päivän):

(a)                2024 Velkakirjojen osalta 19.6.2023 (2024 Velkakirjojen viimeisin koronmaksupäivä); ja

(b)                2025 Velkakirjojen osalta 7.3.2023 (2025 Velkakirjojen viimeisin koronmaksupäivä),

Selvityspäivään asti (sisältämättä kyseistä päivää) niiden kaikkien Velkakirjojen osalta, jotka Yhtiö on hyväksynyt ostettavaksi Ostotarjousten mukaisesti.

Sallittu Enimmäismäärä

Yhtiö ehdottaa hyväksyvänsä Velkakirjoja ostettavaksi Ostotarjousasiakirjan mukaisilla ehdoilla velkapääomaltaan yhteensä enintään 150 000 000 euron määrällä (Sallittu Enimmäismäärä) (Yhtiön kuitenkin varaten vapaan harkintansa mukaisesti oikeuden mistä tahansa syystä korottaa tai laskea Sallittua Enimmäismäärää).

Selvyyden vuoksi korostetaan, että Yhtiö määrittelee varojen allokaation Sarjojen välillä vapaan harkintansa mukaisesti ja voi ostaa huomattavasti vähemmän (tai ei ollenkaan) yhdestä Sarjasta kuin toisesta Sarjasta.

Jos ostettavaksi tarjottujen Velkakirjojen kokonaisvelkapääomamäärä ylittää Sallitun Enimmäismäärän (huomioiden, että Yhtiöllä on Ostotarjousten nojalla oikeus vapaan harkintansa mukaisesti hyväksyä ostettavaksi vähemmän tai enemmän kuin kyseinen määrä), Yhtiö voi hyväksyä Velkakirjoja ostettavaksi pro rata -suhteessa Ostotarjousasiakirjassa kuvatulla tavalla.

Ostotarjousvastaukset ja tarjousehdot

Jotta Velkakirjanhaltija voi osallistua Ostotarjoukseen ja saada soveltuvan Ostohinnan mukaisen maksun ja Kertyneen Koron Maksun, Velkakirjan haltijan on tarjottava Velkakirjansa toimittamalla pätevä Ostotarjous, tai järjestettävä pätevän Ostotarjouksen toimitus puolestaan, tarjouksen tekijän asiamiehelle 21.6.2023 kello 17:00 (CEST) mennessä (Päättymispäivä).

Ostotarjousvastaukset ovat sitovia, lukuun ottamatta Ostotarjousasiakirjassa määriteltyjä tilanteita, joissa ne on peruutettavissa.

Velkakirjojen haltijoita kehotetaan tarkistamaan pankilta, arvopaperinvälittäjältä tai muulta välittäjältä, jonka kautta Velkakirjanhaltija pitää Velkakirjoja hallussaan, milloin tällaisen välittäjän tulisi saada Velkakirjan haltijalta vastaus voidakseen osallistua, tai (peruuttamisen ollessa mahdollista) peruuttaa vastauksensa osallistua, Ostotarjoukseen Ostotarjousasiakirjassa määriteltyihin määräaikoihin mennessä. Tällaisen välittäjän ja kunkin selvitysjärjestelmän asettamat määräajat Ostotarjousvastausten tekemiselle ja peruuttamiselle ovat aiemmin kuin Ostotarjousasiakirjassa määritellyt määräajat.

Velkakirjojen vähimmäisnimellisarvo on 100 000 euroa, ja tämän vuoksi Ostotarjousvastaus on tehtävä vähintään 100 000 euron ja tämän ylittyessä 1 000 euron suuruisissa erissä. Ostotarjousvastaukset, jotka eivät ylitä Velkakirjojen vähimmäisnimellisarvoa, hylätään.

Ostotarjousten alustava aikataulu

Tapahtumat

Ajat (CEST) ja päivämäärät

Ostotarjousten käynnistys

15.6.2023.

Päättymispäivä

21.6.2023 klo 17:00.

Ostotarjousten alustavien tulosten julkistus

Niin pian kuin käytännöllistä Päättymispäivän jälkeen.

Hinnoittelu

22.6.2023 noin klo 13:00 (Hinnoitteluajankohta).

Ostotarjousten tulosten julkistus

Niin pian kuin käytännöllistä Hinnoitteluajankohdan jälkeen.

Arvioitu Selvityspäivä

27.6.2023

Yhtiöllä on oikeus pidentää, avata uudelleen, muuttaa ja/tai keskeyttää mikä tahansa Ostotarjous (huomioiden soveltuvat lait ja Ostotarjousasiakirjan ehdot).

Velkakirjojen haltijoita kehotetaan lukemaan Ostotarjousasiakirja huolellisesti läpi ennen Ostotarjouksen tekemistä.

 

Ostotarjousten Järjestäjäpankit

 

Nordea Bank Abp

c/o Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp

Grønjordsvej 10

DK-2300 Copenhagen S

Denmark

 

Puhelin: +45 6161 2996

Yhteyshenkilö: Nordea Liability Management Group

Sähköposti: nordealiabilitymanagement@nordea.com

 

OP Corporate Bank plc

Gebhardinaukio 1

FI-00510 Helsinki

Finland

Yhteyshenkilö: Liability Management

Sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

 

Tarjouksen tekijän asiamies

 

Kroll Issuer Services Limited

The Shard

32 London Bridge Street

London SE1 9SG

United Kingdom

 

Puhelin: +44 20 7704 0880

Yhteyshenkilö: Arlind Bytyqi

Sähköposti: kojamo@is.kroll.com 

Verkkosivut: https://deals.is.kroll.com/kojamo

HUOMAUTUS

Ostotarjousasiakirja tulee lukea tämän pörssitiedotteen rinnalla. Ostotarjousasiakirja ja tämä pörssitiedote sisältävät tärkeää tietoa, joka tulee lukea huolellisesti ennen Ostotarjouksiin liittyvän päätöksen tekemistä. Velkakirjojen haltijoiden suositellaan hankkivan taloudellista ja juridista neuvontaa, mukaan lukien neuvontaa mahdollisista veroseuraamuksista, meklariltaan, pankin yhteyshenkilöltään, asianajajaltaan, kirjanpitäjältään tai tilintarkastajaltaan, tai muulta riippumattomalta taloudelliselta tai oikeudelliselta neuvojaltaan, jos Velkakirjan haltija on epävarma Ostotarjousasiakirjan sisällöstä tai tarvittavista toimenpiteistä. Luonnollisen henkilön tai yhtiön, jonka Velkakirjoja hallinnoi ja hoitaa meklari, välittäjä, pankki, säilytysyhteisö, asiamies (trust) tai muu asiamies, on otettava yhteyttä kyseiseen tahoon halutessaan tarjota Velkakirjojaan Ostotarjousten mukaisesti. Yhtiö, Järjestäjäpankit, tarjouksen tekijän asiamies tai heidän edustajansa, työntekijänsä tai konserniyhtiönsä eivät ole velvollisia tarjoamaan Velkakirjojen haltijoille suosituksia siitä, tulisiko Velkakirjan haltijan tarjota Velkakirjojaan Ostotarjousasiakirjan mukaisesti.

OSTOTARJOUS- JA JAKELURAJOITUKSET

Tämän pörssitiedotteen ja/tai Ostotarjousasiakirjan jakelu tietyillä lainkäyttöalueilla voi olla rajoitettua lailla. Yhtiö, Järjestäjäpankit ja tarjouksen tekijän asiamies vaativat henkilöitä, joiden haltuun tämä pörssitiedote ja/tai Ostotarjousasiakirja tulevat, ottamaan selvää tällaisista rajoituksista ja noudattamaan niitä. Tämä pörssitiedote tai Ostotarjousasiakirja ei muodosta tarjousta myydä Velkakirjoja eikä pyyntöä Velkakirjojen ostotarjoukseksi (eikä näitä Velkakirjojen tarjouksia Velkakirjojen haltijoilta hyväksytä) missään olosuhteissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Jos jossakin valtiossa tai alueella vaaditaan, että Ostotarjouksen tekijän tulee olla toimiluvallinen meklari tai välittäjä, ja jos joko Järjestäjäpankit tai näiden konserniyhtiöt ovat toimiluvallisia meklareita tai välittäjiä kyseisessä valtiossa tai alueella, katsotaan kyseisen Järjestäjäpankin tai tämän konserniyhtiön, tapauksesta riippuen, tehneen Ostotarjouksen Yhtiön puolesta sellaisessa valtioissa tai alueella, joissa tämä on edellä kuvatulla tavalla toimiluvallinen meklari tai välittäjä.

Yhdysvallat

Ostotarjousta ei tehdä, eikä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen postipalvelujen kautta tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvalloissa tai kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle (kuten tämä on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä). Tämä sisältää rajoituksetta faksin, sähköpostin, teleksin, puhelimen, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Velkakirjoja ei saa tarjota ostettavaksi Ostotarjouksen yhteydessä millään edellä mainitulla tavalla tai välineellä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, eivätkä niitä saa tarjota ostettavaksi henkilöt, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eivätkä henkilöt, jotka toimivat yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi. Vastaavasti tämän pörssitiedotteen, Ostotarjousasiakirjan tai muiden Ostotarjoukseen liittyvien tietojen tai dokumentaation jäljennöksiä ei saa tulla, eikä niitä saa suoraan eikä välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, jakaa tai välittää (mukaan luettuna rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien tai trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin eikä kenellekään Yhdysvalloissa olevalle tai asuvalle henkilölle eikä kenellekään yhdysvaltalaiselle henkilölle. Mikä tahansa Ostotarjouksen yhteydessä tehtävä Velkakirjoja koskeva tarjous, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Velkakirjoja koskeva tarjous, jonka on tehnyt yhdysvaltalainen henkilö, yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimiva henkilö, Yhdysvalloissa oleva henkilö tai mikä tahansa sellainen asiamies, fiduciary-varainhoitaja tai muu välittäjä, joka toimii Yhdysvalloista käsin toimeksiantoja antavan päämiehen lukuun ilman omaa harkintavaltaa, on pätemätön eikä sitä hyväksytä.

Jokainen Velkakirjojen haltija, joka osallistuu Ostotarjoukseen vakuuttaa, ettei ole yhdysvaltalainen henkilö, eikä Yhdysvalloissa eikä osallistu Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin tai toimi ilman omaa harkintavaltaa sellaisen päämiehen lukuun, joka on Yhdysvaltojen ulkopuolella eikä päämies anna toimeksiantoa osallistua Ostotarjoukseen Yhdysvalloista käsin. Tässä ja edellisessä kappaleessa Yhdysvalloilla tarkoitetaan Amerikan Yhdysvaltoja, sen territorioita ja hallintoalueita (mukaan luettuna Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Guam, Amerikan Samoa, Waken saari ja Pohjois-Mariaanit), mitä tahansa Yhdysvaltojen osavaltiota ja Columbian piirikuntaa.

Italia

Ostotarjouksia, tätä pörssitiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa, tai Ostotarjouksiin liittyviä muita dokumentteja tai materiaaleja, ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Commissione Nazionale per le Società e la Borsan (CONSOB) vahvistusmenettelyä varten Italian lakien ja määräysten mukaisesti. Ostotarjoukset tehdään Italian tasavallassa (Italia) vain 24.2.1998 annetun lain No. 58, muutoksineen, (Rahoituspalvelulaki) artiklan 101-bis, momentin 3-bis ja 14.5.1999 annetun CONSOBin No. 11971, muutoksineen, artiklan 35-bis, momentin 4 sisältämien poikkeuksien mukaisesti.

Velkakirjojen haltijat tai Velkakirjojen todelliset edunsaajat, jotka ovat sijoittautuneet Italiaan, voivat Ostotarjouksen mukaisesti tarjota osaa tai kaikkia Velkakirjojaan auktorisoitujen henkilöiden (kuten sijoituspalveluyritysten, pankkien tai taloudellisten välittäjien, joilla on lupa suorittaa kyseisiä toimia Italiassa Rahoituspalvelulain, 29.10.2007 annetun CONSOB määräyksen No. 16190, muutoksineen, ja 1.9.1993 annetun lain No. 385, muutoksineen, mukaisesti) kautta ja soveltuvien lakien ja määräysten tai CONSOBin, Bank of Italyn tai Italian muiden viranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen välittäjän tulee noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä koskien tiedonantovelvollisuuksiaan suhteessa asiakkaisiinsa Velkakirjoihin tai Ostotarjoukseen liittyen.

Yhdistynyt Kuningaskunta

Tätä pörssitiedotetta, Ostotarjousasiakirjaa tai mitään Ostotarjouksiin liittyviä asiakirjoja tai materiaalia ei ole laatinut, eikä asiakirjoja ja/tai materiaalia ole hyväksynyt, vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (FSMA) luvun 21 mukainen valtuutettu henkilö. Tätä pörssitiedotetta, Ostotarjousasiakirjaa tai muita vastaavia asiakirjoja ja/tai materiaalia ei jaella, eikä niitä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa, paitsi (i) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) määräyksen 2005 (Määräys) artiklan 19(5) määritelmän mukaisille sijoitusammattilaisille, (ii) henkilöille, joihin soveltuu Määräyksen artikla 43(2) tai (iii) muille henkilöille, joille se voidaan Määräyksen mukaan laillisesti osoittaa.

Ranska

Ostotarjouksia ei suunnata yleisölle suoraan tai välillisesti Ranskan tasavallassa (Ranska). Tätä pörssitiedotetta tai Ostotarjousasiakirjaa tai Ostotarjouksiin liittyviä muita asiakirjoja tai materiaaleja saa levittää Ranskassa vain ammattimaisille sijoittajille (investisseurs qualifiés), kuten nämä on määritelty esiteasetuksen (EU) 2017/1129 artiklassa 2(e), muutoksineen. Tätä pörssitiedotetta, Tarjousasiakirjaa tai muuta vastaavaa materiaalia ei ole toimitettu eikä tulla toimittamaan Autorité des Marchés Financiers vahvistettavaksi tai hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225 

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3283

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/