Takaisin arkistosivulle
22.6.2023 | Pörssitiedotteet

Kojamo julkistaa 2024 ja 2025 erääntyviä joukkovelkakirjalainojaan koskevien ostotarjousten alustavat tulokset

Pörssitiedote 22.6.2023 klo 9:30

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, YHDYSVALTOIHIN TAI HENKILÖILLE, JOTKA ASUVAT TAI OLESKELEVAT YHDYSVALLOISSA, SEN TERRITORIOISSA TAI SEN HALLINNASSA OLEVILLA ALUEILLA (MUKAAN LUKIEN PUERTO RICO, YHDYSVALTAIN NEITSYTSAARET, GUAM, AMERIKAN SAMOA, WAKENSAARI JA POHJOISMARIAANIT), YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI COLUMBIAN PIIRIKUNNASSA (YHDYSVALLAT) TAI YHDYSVALTALAISELLE HENKILÖLLE TAI LAINKÄYTTÖALUEELLE, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKAMINEN, JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Kojamo julkistaa 2024 ja 2025 erääntyviä joukkovelkakirjalainojaan koskevien ostotarjousten alustavat tulokset

Kojamo Oyj (Yhtiö) ilmoittaa tänään alustavat tulokset liikkeeseen laskemiensa vuonna 2024 erääntyvien 500 000 000 euron määräisten 1,500 % (XS1628004779) velkakirjojen ja vuonna 2025 erääntyvien 500 000 000 euron määräisten 1,625 % (XS1785356251) velkakirjojen haltijoille esittämästään kutsusta tarjota Velkakirjojaan Yhtiön ostettavaksi käteisellä pääomamäärältään korkeintaan Sallitulla Enimmäismäärällä (Yhtiöllä on oikeus korottaa tai vähentää kyseistä määrää oman harkintansa mukaan) (kukin erikseen Ostotarjous ja yhdessä Ostotarjoukset).

 

Ostotarjouksista ilmoitettiin 15.6.2023, ja ne tehtiin 15.6.2023 päivätyn ostotarjousasiakirjan (Ostotarjousasiakirja) mukaisilla ehdoilla. Isoilla kirjoitetut termit, joita ei ole määritelty tässä tiedotteessa, tarkoittavat samaa kuin englanninkielisessä Ostotarjousasiakirjassa määritellyt vastaavat englanninkieliset termit.

 

Yhtiö ilmoittaa Ostotarjousten alustavien tulosten olevan seuraavat:

 

Velkakirjat

ISIN-koodi

Tarjottujen Velkakirjojen yhteenlaskettu pääomamäärä

Ostettavaksi hyväksyttävien Velkakirjojen odotettu yhteenlaskettu pääomamäärä

Alustava skaalaus-kerroin

(prosenttia)

2024 erääntyvät yhteensä 500 000 000 euron määräiset 1,500 % Velkakirjat

XS1628004779

EUR 65 515 000

EUR 65 515 000

Ei sovelleta

2025 erääntyvät yhteensä 500 000 000 euron määräiset 1,625 % Velkakirjat

XS1785356251

EUR 130 267 000

EUR 84 485 000

64,7490

 

 

Yhtiö ilmoittaa lisäksi, että takaisinostettavaksi hyväksyttävien Velkakirjojen yhteenlasketun pääomamäärän odotetaan olevan 150 000 000 euroa.

 

Yhtiö ilmoittaa Hinnoitteluajankohdan (määritelty jäljempänä) jälkeen niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista, hyväksyykö se pätevästi ostettavaksi tarjottuja Velkakirjoja Ostotarjousten mukaisesti ja, jos hyväksyy, kunkin ostettavana olevan Sarjan osalta (i) ostettavaksi hyväksytyn Sarjan Velkakirjojen yhteenlasketun pääomamäärän, (ii) Ostotuoton, (iii) Interpoloidun Mid-swap koron, (iv) Ostohinnan, (v) sovellettavan skaalauskertoimen, (vi) Selvityspäivän, (vii) ostettavaksi hyväksytyille Velkakirjoille maksettavaksi kertyneen koron ja (viii) Selvityspäivän jälkeen jäljelle jäävien Velkakirjojen pääomamäärän.

 

Ostotarjouksiin sovelletaan Ostotarjousasiakirjassa asetettuja ehtoja ja rajoituksia. Yhtiöllä ei ole kummankaan Ostotarjouksen mukaan velvollisuutta hyväksyä tarjouksia, joilla tarjotaan Velkakirjoja ostettavaksi.  Yhtiö voi hylätä ostettavaksi tarjotut Velkakirjat oman harkintansa mukaan mistä tahansa syystä, eikä yhtiöllä ole mitään velvollisuutta Velkakirjojen haltijoita kohtaan esittää mitään syitä tai perusteluja sille, miksi se kieltäytyy hyväksymästä ostettavaksi tarjottuja Velkakirjoja. Lisäksi Yhtiö voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa pidentää, avata uudelleen, muuttaa tai luopua mistä tahansa Ostotarjouksen ehdosta tai keskeyttää minkä tahansa Ostotarjouksen (sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja Ostotarjousasiakirjassa määrätyllä tavalla).

 

Kunkin Sarjan Ostotuotto ja Ostohinta odotetaan määritettävän noin klo 13.00 (CEST) (Hinnoitteluajankohta) tänään Ostotarjousasiakirjassa kuvatulla tavalla.

 

Oletettu Selvityspäivä on 27.6.2023.

Lisätietoja:

Erik Hjelt, talousjohtaja, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3225

Niina Saarto, Director, Treasury & Investor Relations, Kojamo Oyj, puh. +358 20 508 3283

Kojamo on Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö ja yksi suurimmista investoijista Suomessa. Tehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Lumo tarjoaa ympäristöystävällistä asumista ja palveluita kaupunkilaiselle, joka arvostaa laatua ja vaivattomuutta. Kehitämme aktiivisesti sijoituskiinteistöjemme arvoa rakennuttamalla uutta, ostamalla ja kehittämällä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Haluamme olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Kojamon osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla. https://kojamo.fi/