Takaisin arkistosivulle
24.3.2010 | Uutiset

Kiinteistönhoidon laadun­valvonnan parannus­hanke laajenee kaikkiin huoltoyhtiöihin

Kiinteistönhoidon laadunvarmistamisen kehitysprojekti eli Laaki-projektin pilottivaihe on loppusuoralla Järvenpään ja Tampereen VVO-kotikeskusalueilla. Projekti laajenee asteittain kattamaan koko VVO:n kiinteistökantaa. VVO:n omistamien kiinteistöjen huolto on ostettu niitä tarjoavilta yrityksiltä. Huoltoyhtiöiden tuottamien palvelujen tasalaatuisuutta on ollut vaikea mitata ja valvoa.

Laaki-projektin tavoitteena on varmistaa huoltotöiden tekeminen sovitulla tavalla. Laadun parantamiseksi on kehitetty menetelmä huoltotyön laadun arviointiin ja mittaamiseen. VVO:n koko kiinteistökanta tulee vaiheittain laadunvalvonnan piiriin 1.4.2011 mennessä.

Asukastyytyväisyystutkimukset osoittavat, että huoltoyhtiön toiminnalla on tärkeä osa asiakkaan kokonaispalvelukokemuksessa. Tutkimuksen mukaan asiakkaat kokevat, että huoltoyhtiöiden palvelutasossa on merkittävästi parantamisen varaa. Osana laadunvarmistusjärjestelmää tehdään asiakastyytyväisyyskyselyitä säännöllisen väliajoin, joilla kartoitetaan asiakkaidemme kokemuksia kiinteistönhoitopalveluista.

Teknisten katselmusten painotus on talotekniikan hoidon ja huoltokirjatehtävien suorittamisen laadun arvioimisessa. Oikea-aikainen huolto pidentää muun muassa taloteknisten järjestelmien käyttöikää ja säädöillä säästetään energiakuluissa. Palautetta antamalla huoltoja opastetaan kiinteistönhoitotason parantamiseen.
– Oikeilla toimenpiteillä kiinteistön elinkaarikustannuksiin saadaan pitkällä tähtäimellä säästöä, sanoo yksikönjohtaja Kimmo Rintala.

Yhtenä Laakin tavoitteena on saavuttaa VVO:n kiinteistöissä hoidon tasalaatuisuus. Toiminnan kehittäminen vaatii säännöllisiä kehityskeskusteluja. Laaki parantaa myös isännöitsijän mahdollisuuksia saada huoltoyhtiöt tekemään sopimuksen mukaiset tehtävät sovitulla tavalla. Jatkossa huoltojen laadunvalvontaan koulutetaan VVO:lla omia asiaan erikoistuneita teknisiä tarkastajia.

Hyvästä kiinteistönhoidosta palkitaan

Laadunohjaus perustuu jatkuvaan seurantaan, opastukseen ja mittaukseen. Asukaskyselyn palaute huomioidaan ja kertyneen yhteispisteytyksen avulla arvioidaan kiinteistönhoidon onnistumista kokonaisuutena aina huoltoyhtiö- ja huoltomiestasolle saakka.

– Laatusopimuksen ja vuosittain tehtävän arvioinnin avulla palkitaan tai annetaan korjaavaa palautetta tehdyn työn perusteella. Haasteellista on saada palkitseminen kohdentumaan työntekijätasolle saakka, pohtii Rintala.

– Uskomme, että laadunvarmistuksesta on hyötyä myös huoltoyhtiöille. Sen avulla on mahdollisuus parantaa kiinteistönhoidon ammattiarvostusta ja saada alalle osaavaa työvoimaa.
Lisätietoja:

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.