Takaisin arkistosivulle
21.12.2010 | Uutiset

Kehitysjohtaja Mikko Pöyry: Innovaatioista lisä­arvoa asiakkaalle

Kehitysjohtaja Mikko Pöyry tutustui alkujaan VVO:hon liikkeenjohdon konsulttina, työskennellessään VVO:n IT-strategian parissa. Pöyry kertoo, että konsultoinnin yhteydessä hänelle syntyi VVO:sta hyvä kuva. Yrityksessä tuntuivat perusasiat olevan kohdallaan. Kun hänelle myöhemmin tarjoutui mahdollisuus siirtyä VVO:n palvelukseen, oli päätös helppo.

Kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 1.1.2011 aloittavan Pöyryn salkkuun kuuluu kehitysosaston johtajana muun muassa VVO:n strateginen ohjaus, kehitystyö, tietohallinto ja hankintojen ohjaus. Nämä pitävät sisällään muun muassa yhteiskuntavastuuraportointia, prosessityötä, järjestelmäkehitystä ja palvelujen tuotekehitystä.

VVO haluaa olla strategiansa mukaisesti alansa ykköstoimija. Tämä edellyttää liiketoiminnan monipuolista ja laajaa kehittämistä. Kehittämistoiminnan tulee olla suunnitelmallista, pitkäjänteistä, koordinoitua ja strategialähtöistä. Alan suurena toimijana VVO:lla on resursseja panostaa kehitystoimintaan muita toimijoita enemmän.

Kohtuuhintainen vuokra-asuminen puhuttaa

VVO:n strategiatyössä vuosia mukana olleena Pöyry nostaa esiin kohtuuhintaisen vuokra-asumisen, joka on haaste kaikille vuokranantajille. VVO:n tehtävänä on kyetä löytämään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja siihen, kuinka vuokra-asuminen pysyy jatkossakin houkuttelevana asumisen vaihtoehtona.

– Alalle toivotaan ja tarvitaan innovaatioita. Innovaatiot VVO:lla ovat ennen kaikkea palvelu- ja prosessi-innovaatioita. Niiden kehittäminen vaatii mukanaoloa erilaisissa hankkeissa, toimintaympäristön seurantaa ja tutkimustoimintaa. Kehittämisen tavoitteena voi olla selkeä päämäärä kuten energiankulutuksen vähentäminen, mutta toisaalta tavoite voi olla määrittelemättömämpi kuten asumisviihtyvyyttä lisäävien keinojen etsiminen. Tärkeää on kumppaneiden ja asiakkaiden kytkeminen prosessiin. Ennen kaikkea haluaisin peräänkuuluttaa iloista luovuutta kaikkeen toimintaan. Aloitteellinen toiminta on arkipäivää ja jokainen työntekijä voi löytää uusia toimintatapoja omasta työstään, pohtii Pöyry.

– VVO on ollut viimeaikoina mukana kehittämässä muun muassa matalaenergiarakentamisesta ja etsimässä uusia asumisen konsepteja esimerkiksi Espoon Suurpellossa ja Jätkäsaaren Lo2No-hankkeessa.

Kehittäminen on osa päivittäistä strategiatyötä

Isot strategiset valinnat eivät voi jäädä Pöyryn mukaan suunnittelun jälkeen pöydälle lepäämään. Kyse on valituista toimintatavoista ja -alueesta, jossa yritys on. Strategiatyö on pitkäjänteistä ja se vaatii ohjausta ja voimaa jalkautumisen onnistumiseksi. Valitut strategialinjaukset kuuluvat jokaiselle yrityksen työntekijälle. Strategia konkretisoituu jokaisen päivittäisessä työssä käytännön työkaluna, joka ohjaa tekemistä ja toimintaa. Kehitysjohtajana Pöyryn tehtävänä onkin löytää VVO:lle onnistuneita malleja strategian viemiseksi suunnittelusta toteutukseen saakka.

Entisenä tietohallintojohtajana Pöyry muistuttaa, että tietotekniikasta voi löytyä ratkaisu, kun halutaan palvella tehokkaasti ja nopeasti kymmeniä tuhansia asiakkaita eri puolilla Suomea.

– Sähköiset palvelut ovat nykypäivää. En halua ylikorostaa tietotekniikan roolia asiakaspalvelussa, mutta se voi silti tuoda ajasta ja paikasta riippumattoman ratkaisun moneen ongelmaan. Vaalin itse ajastusta, että palvelutapahtuman on sujuttava kuin elokuvissa tapahtuipa se sitten tiskillä, netissä tai puhelimessa, toteaa Pöyry.

Mikko Pöyry

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.