Takaisin arkistosivulle
9.6.2009 | Uutiset

Hyvää vuokratalojen suunnittelua yli 30 vuotta

Vuokratalojen suunnitteluohje VUSU ja kunnossapito-ohje Suorituskunto tähtäävät laadukkaaseen vuokratalojen suunnitteluun ja ylläpitoon.

VVO:n omaan käyttöön kehittämää Vuokratalojen suunnitteluohje VUSU on ollut käytössä yli 30 vuotta. Se on olennainen osa VVO:n määrätietoista rakennuttamistoiminnan kehittämistä. Ohjetta ylläpidetään ja kehitetään vuosittain. Nyt vuokra-asuntorakentamisen vilkastuessa ohjeiden vaikutus korostuu, toteaa kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen.

Uudisrakentamisessa pyritään saavuttamaan ja ylittämäänkin rakentamismääräysten taso kustannustehokkain keinoin. VUSU:ssa korostetaan elinkaariajattelua: hankkeen eri osapuolten on tarkasteltava suunnitteluratkaisujen taloudellisia, teknisiä ja toiminnallisia sekä viihtyvyyteen liittyviä ratkaisuja asumisen koko elinkaaren näkökulmasta.

Asiakasläheisyys

Tavoitteenamme on tarjota mahdollisuus asukkaat huomioivaan ja ympäristötietoiseen asumiseen. Pitkäjänteinen ja hyvä vuorovaikutus asukkaidemme kanssa on tuonut vuosien kuluessa monia parannuksia ohjeisiin. Taloihin rakennettavat yhteiset kerho-, pesula- ja saunatilat sekä monipuoliset talopihat luovat edellytyksiä yhteisöllisyydelle sekä viihtyisälle asumiselle.

Esteettömyys

Pyrimme luomaan asuinympäristöstä kaikille ikäryhmille soveltuvaa. Pihat, yhteistilat ja asunnot suunnitellaan esteettömiksi ja turvallisiksi. Näin mahdollistetaan vanhusten ja muiden esteetöntä asumista tarvitsevien asumismahdollisuudet. Vanhusväestön määrän kasvaessa tulee kotona asumisen mahdollistaminen entistä tärkeämmäksi. Uusimmassa VUSU:ssa on kiinnitetty erityishuomiota asuinympäristön esteettömyyteen ja käytettävyyteen.

Energiataloudellisuus

VVO:n liittyessä Asuinkiinteistöjen energiansäästösopimukseen (AESS) vuonna 2002 yhtiö sitoutui AESS:n energiansäästötavoitteisiin vuoteen 2012 mennessä. Vuosi 2008 oli tavoitteiden välietappi, jolloin havaittiin että lämmön, veden ja kiinteistösähkön osalta asetetut säästötavoitteet on jo tähän mennessä saavutettu ja veden kulutuksen osalta jopa alitettu. Yhtiö on päättänyt kiristää energiatehokkuustavoitteitaan tuleville vuosille. Lämmön, veden ja kiinteistösähkön ominaiskulutuksia aiotaan laskea reilun prosentin vuosivauhtia vuoteen 2008 nähden seuraavien viiden vuoden aikana.

VVO:n uudiskohteiden paremmat energiatavoitteet

Vuonna 2010 voimaan tulevat uudet rakentamismääräykset edellyttävät nykyistä tiukempia energiataloudellisia vaatimuksia. VVO:ssa valmistui huhtikuussa 2009 uudiskohteiden energiavaatimukset, mitkä otettiin käyttöön välittömästi

Olemassa olevan asuntokannan kunnossapito – Suorituskunto ohjeistaa korjauksia

Suorituskunto on olemassa olevan asuntokannan huolto- ja kunnossapitokorjausten suunnitteluun tarkoitettu ohjeistus. Se liitteenä olevine mallityöselityksineen on projektipäälliköiden ja teknisten isännöitsijöiden työkalu, minkä avulla varmistetaan tehtävien korjausten yhdenmukaisuus.

VUSU ja Suorituskunto varmistavat uudisrakentamisen ja korjausten kokonaistaloudellisuuden huomioiden korjausten hetkellisten kustannusten lisäksi rakennusten elinkaarikustannukset ja energiataloudellisuuden.
Lisätietoja:
Tapio Päivinen, puh. 0400 501 220
VUSU-työryhmän puheenjohtaja

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.