Takaisin arkistosivulle
31.8.2010 | Uutiset

Hyvää tuloskehitystä alkuvuodelta

Kesäkuun osavuosikatsauksen mukaan tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 26,9 Me, joka on selvästi parempi kuin edellisenä vuonna (12,3 Me). Alkuvuoden tulosparannukseen vaikutti osaltaan historiallisen alhainen korkotaso. Korkokuluja tulokseen sisältyy 23,6 (31,4) ja henkilöstökuluja 9,1 (11,1) miljoonaa euroa. Asuntovuokrauksen tunnusluvut säilyivät hyvällä tasolla. Asuntojen taloudellinen käyttöaste oli kauden lopulla 97,7 (97,9) prosenttia. Rakennuttajayhtiön tuloskehitys parani edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,3 (-8,8) miljoonaa euroa. Tänä vuonna yhtiö ei ole kirjannut tappiota, kun edellisenä vuonna tappiota tuli lähes 9 miljoonaa euroa.

VVO-konsernin liikevaihto ajalta 1.1.-30.6.2010 oli 166,8 miljoonaa euroa (164,2 miljoonaa euroa kesäkuussa 2009). Liikevaihdosta 86,7 (84,2) prosentti tuli vuokrausliiketoiminnasta ja 13.3 (15,8) prosenttia asuntorakennuttamisesta. Vuokratuottojen kasvu edelliseen vuoteen oli 4,3 (7,8) prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 50,5 (41,9) miljoonaa euroa eli 30,3 (25,6) prosenttia liikevaihdosta.

Näkymät investointien ja kiinteistöjen osalta

VVO:n omistama vuokra-asuntokanta oli kesäkuun lopussa 38 607 (38 441) asuntoa. Alkuvuonna valmistui kolme korkotukilainoitettua vuokratalokohdetta, joissa on yhteensä 121 asuntoa. Rakenteilla on 1 069 (385) vuokra-asuntoa. Loppuvuodesta arvioidaan aloitettavan hieman alle 500 asuntoa. Lopullinen aloitusmäärä riippuu ns. välimallin myöntämisvaltuuden riittävyydestä ja urakkahintojen kehityksestä.

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu hyvänä. Kiinteistöjen hoitokustannuksiin kohdistuu monenlaisia korotuspaineita, mikä johtaa vuokratason nousuun. Valtion tukitoimien ansiosta vuoden 2011 aikana valmistuu aiempaa enemmän vuokra-asuntoja, mistä johtuen tarjonta kasvaa hetkellisesti.

VVO:n lähiaikojan näkymät ovat vakaat. Koko vuoden tuloksen arvioidaan kehittyvän myönteisesti. Näkymiä tukee muun muassa luopuminen omistusasuntotuotannosta, rahoituskulujen pienentyminen, kustannustehokkuuden parantuminen ja vuokrausliiketoiminnan kasvu.

Lisätietoja:
talousjohtaja Raimo Vehkaluoto, puh. 020 508 3260
Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu 2010 (pdf 694 kt)

Taloudelliset julkaisut löytyvät osoitteesta
https://www.vvo.fi/vvoyrityksena/talous/taloudellisetjulkaisut/.

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.