Takaisin arkistosivulle
16.5.2006 | Uutiset

Huomispäivän asuminen -arkkitehtiopiskelija­kilpailu on ratkennut

Arkkitehtiopiskelijoille suunnatun Huomispäivän asuminen -suunnittelukilpailun voittajat julkistettiin tänään Helsingissä. Jaetulle ensimmäiselle sijalle selvisivät 32 kilpailuteoksen joukosta erilaisia lähestymistapoja edustavat ehdotukset SIDES/SIDOS ja Primavera. Lisäksi myönnettiin kolmas palkinto sekä lunastettiin kaksi työtä. Kilpailun järjestivät WWF Suomi, Rakennustietosäätiö RTS, VVO ja ympäristöministeriö yhdessä Teknillisen korkeakoulun, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtiosastojen sekä Espoon kaupungin kanssa.

Tietoisuus luonnonvarojen rajallisuudesta sekä elämäntapojen ja kulutustottumusten ympäristölle tuottamista riskeistä kasvaa. Se ohjaa myös ihmisten asumiseen liittyviä valintoja. ”Nykyinen, yhdenmukainen asuntokantamme ei tarjoa riittävästi vaihtoehtoja näiden valintojen tekemiseen. Uusia asuntoja rakennettaessa tulisikin etsiä myös sellaisia asumisen malleja ja ratkaisuja, että ihmiset voisivat omassa asumisessaan kokea kantavansa ympäristövastuuta”, kertoi pääsihteeri Timo Tanninen WWF:stä. ”Siksi WWF halusi olla mukana järjestämässä arkkitehtikilpailua ja näin edistää ekologista ajattelua alan opiskelijoiden keskuudessa.”

Kilpailu suunnattiin opiskelijoille, koska he ovat huomisen tekijöitä. Tarkoituksena oli suunnittelun kautta löytää ratkaisuja, joissa asumismuodon, tilakäytön ja elinkaarijouston puitteissa tai materiaalivalinnoin ja ekologisin ratkaisuin on valmistauduttu huomispäivään. Kilpailulle valittu alue Espoon Näkinmetsässsä liittyy läheisesti vuoden 2006 Asuntomessualueeseen ja on kaavoituksen alla. Alue on vaihteleva ja suunnittelijalle vaativa.

”Kilpailu on ainutlaatuinen ja on samalla WWF:lle ensimmäinen osallistuminen rakentamisen keskusteluun konkreettisella tasolla. Vastuu maapallomme tilasta ja tulevaisuudesta on läheisesti tekemisissä rakentamisen, asumisen ja elämäntapojen kanssa”, kertoi palkintolautakunnan puheenjohtaja, yliasiamies Gunnel Adlercreutz Rakennustietosäätiö RTS:stä. ”On luontevaa ja ilahduttavaa, että keskeinen luontojärjestö kiinnostuu ja osallistuu rakentamista muokkaavaan mielipidemaailmaan niin kuin WWF on nyt tehnyt.”

Kilpailu oli avoin kaikille Suomessa arkkitehtuuria opiskeleville. Myös Suomessa opiskelevat ulkomaiset opiskelijat saivat osallistua kilpailuun, mikä tältä osin teki kilpailusta myös kansainvälisen. Jätettyjen ehdotusten taso oli palkintolautakunnan mielestä korkea ja esitetyt ideat ilahduttavan erilaisia. Palkintolautakunta oli päätöksissään yksimielinen.

Ehdotusten arvosteluperusteluissa kiinnitettiin huomiota niin ratkaisujen esteettisyyteen kuin ekologisuuteen. Etsittiin sekä toiminnallisuudeltaan että elämyksellisyydeltään uusia ratkaisuja, missä luonnon tarjoamat mahdollisuudet on otettu huomioon. Suunnitelmien tuli samalla olla sekä tulevaisuuteen katsovia että toteutuskelpoisia. VVO laati niistä ekologisen arvioinnin sekä arvioinnin rakennuskustannuksista ja markkinoitavuudesta.

Kilpailussa jaetun ensimmäisen palkinnon saivat ehdotukset ”SIDES/SIDOS”, tekijänä Antti Karsikas Oulun yliopistosta ja ”Primavera”, tekijänä Riikka Kuittinen Oulun yliopistosta. Kolmannen palkinnon sai Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden Elina Alatalon, Anna Norrgårdin ja Outi Pirhosen ehdotus ”Rytmiryhmä”. Lisäksi lunastettiin kaksi ehdotusta. Ensimmäisen palkinnon voittajien palkitsemisperustelut ovat liitteenä.

Järjestäjät toivovat, että kilpailun konsepti leviää kansainvälisesti.

Lisätietoja:
Rakennustietosäätiö RTS / yliasiamies Gunnel Adlercreutz,
puh. 0207 476 300;
WWF / pääsihteeri Timo Tanninen, gsm 040 574 9266;
WWF / markkinointipäällikkö Anneli Alfthan, gsm 0400 414 590;
VVO Rakennuttaja Oy / arkkitehti Jari Mäkimattila, puh. 0205 083 614,
gsm 040 755 3924.

Media voi tiedustella kuvia voittajatöistä:
WWF / tiedottaja Tuuli Äikäs, puh. (09) 7740 1051, sähköposti etunimi.sukunimi at wwf.fi

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.