Takaisin arkistosivulle
30.8.2010 | Uutiset

Hoiva Viikki – näkymiä ikääntyvän väestön tulevaisuuden asumis­ratkaisuihin

VVO:lle valmistuu Viikin kaupunginosaan Agronominkatu 7 Helsinkiin 107 asuntoa ikääntyvän väestön tarpeisiin palvelutaloperiaatteella. VVO:n asukkaille tarjotaan laadukkaiden vuokra-asuntojen lisäksi yhteistyökumppaneiden toimesta monipuolisia koti-, hoiva-, terveys- ja neuvontapalveluja oman asuintalon turvallisissa tiloissa. Palveluoperaattorina ja yhtenä kehityshankkeessa osapuolena toimii Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy.

Väestön eliniän pidentyessä ”seniorivaihe” on elinkaaren pisin itsenäisen asumisen jakso yhä useammilla. Ikääntyvän väestön asumistarpeiden huomioimisella tavoitellaan sitä, että kotona voidaan asua mahdollisimman pitkään. Tällöin esteetön liikkuminen huoneistossa ja talon kaikkien palvelujen helppo saatavuus ovat keskeisessä roolissa.

VVO:n Viikin palvelutalohankkeeseen liittyvät läheisesti joustavasti muuttuvat huoneistotyypit. Ennen rakennushanketta VVO tutki erillisen mallihuoneiston avulla tulevien asuntojen käytettävyyttä ja toiminnallisuutta. Mukaan saatiin jo suunnitteluvaiheessa eri alojen suunnittelijoiden, rakentajien, viranomaisten ja kiinteistön omistajan näkökannat. Mallihuoneiston avulla pystyttiin myös karsimaan vääriä rakenteellisia ja sisutuksellisia ratkaisuja pois, mutta myös säästämään rakentamiskustannuksissa.

– Mallihuoneisto antoi meille arvokasta tietoa ikääntyvän väestön asumistarpeista. Huoneistosta saatuja kokemuksia tullaan jatkossa hyödyntämään myös muissa vastaavissa hankkeissa, kertoo VVO:n asiakkuusjohtaja Matti Niinimäki.

Hoiva Viikin erityiskohteessa asumiseen sisällytetään lisäksi palveluohjausta, turva- ja hoitopalveluita ja ohjattua harrastustoimintaa. Niiden tarkoituksena on tukea asukkaiden hyvää elämänlaatua ja toimintakykyä sekä tarjota turvallinen ja miellyttävä asumisympäristö. Vuokrien lisäksi asukkaat maksavat erillistä palvelumaksua.

– On muistettava, että vanhusten palvelutalojen investointikustannukset ovat perinteistä vuokra-asuntotuotantoa jopa 40 prosenttia kalliimpaa. Tämän hankkeen investointikustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa. Vain yhteiskunnan myöntämän tuen avulla ja korkotukilainoituksella pystymme pitämään tällaisten kohteiden vuokratason kohtuullisena. On tärkeää, että yhteiskunnan tukea myönnetään jatkossakin vastaavan tyyppisille kohteille, muistuttaa Niinimäki.

Nyt harjakorkeudessa olevan Agronominkatu 7 kohteen lisäksi VVO:lla on useita erilaisia asumisratkaisuja ikääntyville eri puolella Suomea. Kaiken kaikkiaan VVO:lla asuu noin 5 000 yli 65-vuotiasta. Tulevaisuudessa ikääntyvän väestön laadulliset vaatimukset asumista kohtaan lisääntyvät ja kysyntä sopivista vuokra-asunnoista kasvaa.

Uusissa VVO:n kohteissa ikääntymisen asettamat tarpeet toteutuvat esteettömillä rakenteellisilla ratkaisuilla. Joissakin kohteissa lisäpalveluita tuotetaan yhteistyökumppaneiden avulla. VVO tukee myös yhteisöllistä toimintaa kiinteistöissään muun muassa yhteisten kerhotilojen muodossa.

JKMM Oy on vastannut Agronomikatu 7 arkkitehtisuunnittelusta. Hankkeeseen liittyvän kehittämisprojektin muina kumppaneina ovat Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n lisäksi muun muassa Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus, ympäristöministeriö, Helsingin sosiaalivirasto ja Invalidiliiton esteettömyysasiamies. Ympäristöministeriö on osallistunut kehittämishankkeen kustannuksiin ja hyödyntää jatkossa hankkeen kokemuksia ohjeistaessaan erityisryhmien asunto- ja palvelutilarakentamista.

Viikin palvelutalon tavoiteaikataulun mukaisesti kohde valmistuu maaliskuussa 2011.
Lisätietoja hankkeesta:
asiakkuusjohtaja Matti Niinimäki, puh. 020 508 3700

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.