Takaisin arkistosivulle
20.12.2010 | Uutiset

Hallintojohtaja Tiina Heinonen: Ammattimainen ja vastuun kantava yritys menestyy

VVO:n johtoryhmässä 1.1.2011 aloittava Tiina Heinonen (42) pääsee vankalta pohjalta johtoryhmätyöskentelyyn mukaan. Lakiasiainjohtajan paikalta hallintojohtajaksi siirtyvä Heinonen on toiminut vuodesta 2009 VVO:n hallituksen ja johtoryhmän sihteerinä sekä tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien sihteerinä. Työkenttä ja lähimmät kollegat ovat näin ollen entuudestaan tuttuja.

Heinonen aloitti uransa VVO:lla 1997 perintälakimiehenä. Vuosien varrella mukaan tulivat myös yhtiöoikeudelliset asiat. Jatkossa Heinonen keskittyy hallinto-osaston johtamiseen, johon kuuluvat laki- ja henkilöstöasiat sekä toimistopalvelut. Myös konsernin riskienhallinta kuuluu Heinosen vastuualueeseen.
– VVO on hyvä työnantaja, jolla on myös hyvä maine talon ulkopuolella. Meillä henkilöstöasiat ovat hyvällä mallilla. Satsaamme työhyvinvointiin ja mahdollistamme henkilöstön osallistumisen erilaisissa henkilöstön kehittymiseen ja hyvinvointiin liittyvissä hankkeissa. Hyvä esimerkki tästä on jo alkanut IIP (investors in people) -hanke, jossa keskitytään henkilöstön johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Henkilöstö on hyvin edustettuna myös talon sisällä toimivissa työhyvinvointiryhmissä. Näin eri yksiköiden ja työntekijäryhmien näkemyksiä ja tarpeita pystytään huomioimaan hyvin.

Heinonen jatkaa, ettei kuitenkaan pidä tuudittautua siihen, että yrityksissä henkilöstöasiat ovat mallillaan. Tulevaisuudessa Suomessakin kilpaillaan yhä voimakkaammin osaavasta työvoimasta. Eläkkeelle jäävien määrä kasvaa ja työntekijöillä on vara valita missä he haluavat työskennellä.
– Yrityksissä on tehtävä töitä kahdella eri taholla. On pidettävä osaavasta työvoimasta kiinni ja samalla myös tehtävä jatkuvasti töitä positiivisen työnantajamaineen eteen. Myös VVO:n täytyy olla valmis muuttumaan ja uudistumaan. Katse on käännettävä ympäröivään ja muuttuvaan maailmaan. Uuden työntekijäsukupolven nuorilla on aivan erilaisia toiveita ja odotuksia työnantajille, kuin mitä tähän asti on ehkä osattu tarjota, painottaa Heinonen.

Heinonen jatkaa, että VVO nähdään hyvänä ja luotettavana yhteistyökumppanina. Myös maine luotettavana vuokranantajana on vankka. Hyvä maine on kuitenkin ansaittava jatkuvasti uudelleen. Se, että VVO on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja asettaa Heinosen mielestä myös velvoitteita. Vastuu omista tekemisistä on kannettava ja VVO:n on profiloiduttava julkisuudessa ammattimaisena ja vastuuntuntoisena yrityksenä.

Tiina Heinonen

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.