Takaisin arkistosivulle
14.3.2011 | Uutiset

Green Office -merkki VVO:lla jo 12 vuotta

VVO on saanut WWF:n Green Office-merkin käyttöoikeuden VVO-talon ympäristöohjelmalle, joka on osa strategian mukaista yhteiskuntavastuuohjelmaa. Green Office motivoi henkilöstöä arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä. Järjestelmästä hyötyvät organisaatio ja ympäristö yhdessä.

WWF:n ilmastolaskurin avulla seurataan muun muassa VVO-talon sähkön, lämmön ja toimistopaperin kulutusta. Myös henkilö- ja tavaraliikenne ovat seurattavien indikaattorien listalla. Tänä vuonna uutena mittarina on jätteen määrien vähentäminen. Parissa vuodessa tavoitteena on vähentää sekajätteen määrä minimiin. Kaikissa hankinnoissa pyritään ennalta ehkäisemään jätteen syntymistä.

– VVO:lla on myönteisiä kokemuksia Green Office -verkostoon kuulumisesta. Vanhassa toimitalossa saavutettiin vuosi toisensa jälkeen säästöjä sähkön, lämmön ja toimistopaperin kulutuksissa. Uskomme myönteisen kehityksen jatkuvan myös uudessa toimitalossa, sanoo VVO-talon toimitilavastaava Jirka Tuominen.

– Alussa säästöt syntyivät kiinteistötekniikan vaikutuksesta lämmön- ja vedenkulutukseen. Uudessa toimitalossa kiinteistötekniikka on jo valmiiksi energiatehokasta. Jatkossa energiansäästötavoitteet voidaan saavuttaa toiminnan tehostamisella ja käyttötottumusten muutoksilla. VVO:lla Green Officesta vastaa GO-tiimi, joka opastaa henkilöstöä sähköisten infojen muodossa sekä järjestämällä tilaisuuksia ja tempauksia kuten kierrätyspäiviä ja tietoiskuja. WWF:n GO-verkosto tarjoaa verkostotapaamisia ja ideoita oman toiminnan kehittämiseen, kertoo Tuominen.

Työsuhdematkalippu käyttöön

Ympäristöohjelmassa on tämän vuoden teemaksi valittu liikenteen päästöjen ja haittojen vähentäminen. Tavoitteena on vähentää työmatkaliikenteen aiheuttamia päästöjä 12 %.

VVO:lla otettiin työsuhdematkalippu käyttöön vuoden alusta. Edun otti käyttöön lähes 100 työntekijää 340:sta. Etu koskee koko henkilöstöä lukuun ottamatta autoedun omaavia.

GO-tiimi kartoittaa mahdollisuutta tarjota työsuhdeautoilijoille taloudellisen ajon kurssia. Kurssin vaikutuksilla on saavutettavissa keskimäärin 12 – 15 %:n säästöt polttoaineen kulutuksessa.

Etätyö- ja etäneuvottelumahdollisuuksia hyödynnetään edellisvuosia enemmän.

VVO:lle myönnettiin ensimmäisten joukossa Green Office -merkki numerolla 6 vuonna 1999. Merkki myönnettiin silloiselle päätoimipisteelle ja uudistettiin VVO-taloa koskevaksi vuonna 2009.

Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöohjelma. Sen avulla työpaikat voivat vähentää ympäristökuormitustaan, saavuttaa säästöjä ja hidastaa ilmastonmuutosta. VVO:lla toiminnasta vastaa GO-tiimi.

Green Office -verkostossa Suomessa on tällä hetkellä mukana 190 organisaatiota, joista reilulle 160:lle on myönnetty merkin käyttöoikeus.
Lisätietoja:
Jirka Tuominen, toimitilavastaava, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3729

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.