Takaisin arkistosivulle
10.5.2010 | Uutiset

Energiatehokkuus­sopimus ohjaa järkevään ”energiapiheyteen”

VVO liittyi 10.12.2009 Kiinteistöalan Energiatehokkuussopimuksen alaiseen Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan (VAETS). VAETS:ssa VVO sitoutuu seitsemän prosentin energiansäästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä 2009 tasoon verrattuna. Säästötavoite koskee ennen vuotta 2010 rakennettuja kiinteistöjä ja on hyvin linjassa aikaisempien VVO:n säästötavoitteiden kanssa.

Aiemmin VVO on sitoutunut Asuinkiinteistöalan energiansäästösopimuksen AESS:in puitteissa merkittäviin lämmitysenergian, veden ja kiinteistösähkön kulutuksen säästöihin vuoteen 2012 mennessä. Nämä tavoitteet VVO saavutti lämmitysenergian ja vedenkulutuksen osalta jo vuoden 2009 aikana.

Tekniikka- ja hankintayksikön yksikönjohtaja Kimmo Rintalan mukaan viime vuosina energiankulutus on kehittynyt erittäin myönteisesti. Vuonna 2009 lämpöenergian normeerattu kulutus laski yli neljä prosenttia mikä on VVO:n historian suurin vuosimuutos. Kuluvana vuonna kehitys on jatkunut hyvänä.

Kiinteistökohtaiset energiatehokkuustavoitteet haastavia

Rintalan mukaan VAETS:n tavoitteet ovat VVO:lle vaativia, mutta ne pystytään saavuttamaan suurelta osin kiinteistöjen käyttöä ja ylläpitoa kehittämällä. Tällaisia keinoja ovat muun muassa kiinteistönhoidon laadunvalvonnan tehostaminen ja epätaloudellisten lämmityksen säätölaitteiden uusiminen. Tehokkaamman mittaamisen avulla voidaan poistaa ylilämpöjä ja säätää aiempaa paremmin huoneistokohtaisia lämpötiloja.

Energiatehokkuusohjelmaan kuuluvat myös rakenteelliset energia- ja lämmönsäädön korjaukset erityisesti energiankulutuksen kannalta ongelmallisissa kohteissa. Oma tavoitteensa energian käytön tehostamisessa on veden kulutuksen pienentäminen energiatehokkailla vedensäästökalusteilla. Keskeisessä asemassa ovat myös tehostetut vuotokontrollit ja säännölliset huoltokierrokset. Vuoden alussa VVO solmi uuden sopimuksen energiatehokkaiden vesikalusteiden asentamisesta ja säännöllisistä vesikalusteiden huoltokierroksista pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Innotek Oy:n kanssa.

– Olemme kehittäneet toimintaamme niin, että esimerkiksi veden kulutuspoikkeamat näkyvät meillä järjestelmissä viipymättä. Vuotojen etsiminen on järjestelmällistä ja poikkeamiin puututaan nopeasti. Esimerkiksi Lahden alueella olemme onnistuneet hyvin ja vikatilanteisiin on pysytty reagoimaan nopeasti, kertoo Rintala.

– Jatkossa kehitämme kiinteistöjen teknistä tarkastustoimintaa osana kiinteistönhoidon laadunvalvontaa. Omalla henkilökunnalla tehtävät tarkastukset tulevat johtamaan nopeammin korjaaviin toimenpiteisiin summaa Rintala.
Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Kimmo Rintala, puh. 020 508 3520

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.