Takaisin arkistosivulle
7.2.2011 | Uutiset

Asukkaista 92 % suosittelee VVO:ta ystävilleen

VVO perustaa strategiansa mukaisesti toimintansa asukaslähtöiseen toimintatapaan. Hoidamme asiakasrajapinnan keskeiset tehtävät; vuokrauksen ja isännöinnin jatkossakin itse. Kehitämme toimintaa asukaspalautteen ja vuosittain tehtävän asukastyytyväisyystutkimuksen perusteella.

Viimeisimmän asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan asukkaat arvostavat rauhallista ja turvallista vuokralla asumista. Asukkaiden tärkeimmiksi arvioimat asiat ovat pysyneet vuodesta toiseen samoina; asunnon kunto, vuokran hinta-laatusuhde, talon rauhallisuus ja huoltoyhtiöiden palvelu.

Asukkaiden tyytyväisyys on edelliseen, kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna hieman laskenut. Muun muassa huoltoyhtiöiden palveluihin suhtauduttiin kriittisemmin. Tulokseen vaikuttanevat osaltaan samaan kahden vuoden ajanjaksoon kohdistuneet normaalia korkeammat vuokrankorotukset.

Asukkaiden suositteluindeksi on hyvin korkealla

– Kriittisyyden kasvusta huolimatta vastanneista 92 % on halukkaita suosittelemaan VVO:n asuntoa ystävilleen tai tuttavilleen. Tämä tuntuu hyvältä, sanoo asiakkuusjohtaja Matti Niinimäki. VVO-kotikeskuksista Turku, Tampere ja Lahti nauttivat parhaiten asukkaiden luottamusta.

Asukkaiden avoimessa palautteessa vastaajien antama näkemys vastasivat hyvin antamaamme asiakaslupausta. Niissä VVO:n taloissa asumista pidetään turvallisena, asuntovalikoimaa hyvänä ja asuntojen vaihtomahdollisuutta joustavana myös paikkakunnalta toiselle. Edullinen vuokravakuus, avainasukas- ja remonttiedut sekä asukasyhteistyö saivat kiitosta. Lisäksi arvostettiin ison organisaation luotettavuutta ja turvallisuutta.

Laaduntarkkailusta odotetaan apua

Perusstrategiamme mukaisesti hoidamme asiakasrajapinnan itse. VVO-kotikeskukset vastaavat isännöinnistä ja vuokraustoiminnasta omilla alueillaan, mutta kiinteistönhoidon osalta tukeudumme palveluntuottajiin; huoltoyhtiöt hoitavat kiinteistöjämme. Odotamme paljon viime vuonna käyttöön otetulta kiinteistönhoidon laadunhallintajärjestelmältä. Sen myötä uusimme kiinteistönhoitosopimukset. Lisäksi isännöitsijät ja kiinteistönhoidon tekniset tarkastajat tulevat opastamaan huoltoyhtiöitä toimimaan odotustemme mukaisesti.

– Nyt otetaan iso loikka siihen suuntaan, että huoltoyhtiöiden palvelut saadaan vastaamaan sitä, mitä me ja asukkaat heiltä odotamme. Tämän varmistamiseen tähtää koko Laaki-projekti. Tekniset tarkastajat opastavat huoltoyhtiöitä tarvittaessa kädestä pitäen, mitä VVO heiltä odottaa, sanoo kiinteistöjohtaja Eero Saastamoinen.

Loppuvuodesta 2010 tehtyyn asukastyytyväisyystutkimukseen vastasi 1500 asukasta vastausprosentin ollessa noin 30 %.
Lisätietoja:
Matti Niinimäki, asiakkuusjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 408 3700
Eero Saastamoinen, kiinteistöjohtaja, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3248

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.