Takaisin arkistosivulle
2.6.2010 | Uutiset

Asukkaiden keräyskartonki palautuu kiertoon biopussin muodossa

Uusi kierrätyshanke toimii myös viestintävälineenä

Suomen suurin yksityinen asuntovuokrausyritys VVO käynnistää yhteistyössä ympäristöhuoltoyritys Paproksen kanssa biopussihankkeen, jossa asuinkiinteistöistä kerätyt kartongit jatkojalostetaan biojätepusseiksi ja toimitetaan takaisin kuluttajien käyttöön. Myös Veikkaus on mukana hankkeessa, joka sopii yrityksen tekemään pitkäjänteiseen työhön ympäristön suojelemiseksi. HSY palkitsi yrityksen vuonna 2009 Luonnonvarojen säästäjä -tittelillä.

Hanke käynnistetään kesän alussa pääkaupunkiseudulla. Myöhemmin projekti on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi.

– Pyrimme uuden maksuttoman palvelun avulla houkuttelemaan kiinteistöissämme asuvat ihmiset kiinnittämään entistä enemmän huomiota kierrätykseen. Lajittelua helpottavalla menettelyllä on tarkoitus vähentää biomassan kulkeutumista kaatopaikoille. Samalla biojäteastian ja jätehuoneen siisteys paranevat, VVO:n ympäristöasiantuntija Kari Mähönen kertoo.

Tavoitteena 20 prosentin kasvu

HSY:n loppuvuodesta 2009 tekemän asukaskyselyn perusteella 64 prosenttia kuluttajista kertoo lajittelevansa biojätteen säännöllisesti ja 17 prosenttia satunnaisesti. VVO:n tavoitteena on uuden biopussihankkeen avulla lisätä biojätteen lajittelua 20 prosentilla omissa kiinteistöissään. VVO:lla on asuntoja pääkaupunkiseudulla tällä hetkellä noin 14 300, joissa asukkaita arviolta 25 000. Yksi henkilö tuottaa biojätettä arviolta 1,5 kiloa viikossa.

– Alkuvaiheessa kuluttajat saavat postiluukkujakeluna käyttöönsä tietoiskuilla varustettuja märkälujia kierrätykseen suunniteltuja paperisia biopusseja. Samaan aikaan kiinteistöjen jätetiloihin asennetaan biopussitelineitä, joista asukkaat voivat poimia uuden puhtaan pussin käyttöönsä biojäteastiaan heitetyn käytetyn pussin tilalle, kertoo Mähönen

Helpompaa ja siistimpää

Ympäristöhuoltopalveluita pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa tarjoavan Paproksen toimitusjohtaja Pasi Somero painottaa lajittelemattoman biojätteen haittavaikutuksia.

– Kaatopaikoille joutuessaan biojäte on poikkeuksellisen ongelmallista ilmakehän kannalta. Se synnyttää hajotessaan metaania, joka on 20 kertaa hiilidioksidia vaarallisempi ilmastokaasu. Siitä syntyy myös vaikeasti ja kalliisti hallittavia valumavesiä ja hajuhaittoja.

– Uudella biopussikampanjoinnillamme on tarkoitus paitsi viestittää lajittelun yhteiskunnallisia hyötyjä myös vähentää biojätteen lajittelun epämiellyttävyyttä. Märkäluja paperipussi tekee lajittelusta helpompaa ja siistimpää sekä keittiössä että jätehuoneessa, Somero toteaa.

Veikkaus esimerkkinä

Myös Veikkaus haluaa olla mukana tukemassa uutta kuluttajille suunnattua hanketta, jonka tavoitteena on vähentää biojätteen kulkeutumista kaatopaikoille. Paperisia biopusseja voi hyödyntää myös viestinnällisesti, kun niihin painetaan erillisten tiedotteiden sijaan kierrätykseen liittyvää informaatiota.

– Veikkauksen pääkonttorin tuottamasta jätteestä vain yksi prosentti päätyy sekajätteenä kaatopaikoille. Olemme motivoineet ja palkinneet henkilökuntaamme kierrättämiseen ja lajitteluun liittyvissä asioissa, taustoittaa Veikkauksen yhteiskuntavastuupäällikkö Johanna Lipponen yhteistyötä VVO:n ja Paproksen kehittämässä hankkeessa.
Lisätietoja:
Ympäristöasiantuntija Kari Mähönen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3309
Toimitusjohtaja Pasi Somero, Papros Oy, puh. 0500 218 075
Yhteiskuntavastuupäällikkö Johanna Lipponen, Veikkaus Oy, puh. 040 5424 297

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.