Takaisin arkistosivulle
12.10.2010 | Uutiset

Asukashallitus määritteli strategiansa

Asukashallitus on kaikkia VVO:n asukkaita edustava ylin toimielin. Se tekee aktiivista asumisen kehitystyötä yhdessä yhtymän henkilöstön kanssa. Uusia toimintatapoja kehitetään VVO:ssa jo pitkään käytössä olleiden hyvien asukasyhteistyökäytäntöjen ja traditioiden pohjalta.

Asukashallitus on määritellyt toiminnalleen arvot, mission ja vision.

Arvoiksi määriteltiin:

  • Luotettavuus*)
  • Asukastyytyväisyys*)
  • Avoimuus
  • Yhteisvastuullisuus
  • Innovatiivisuus*)

*) Tähdellä merkityt arvot ovat samoja kuin VVO:lla.

Arvojen määrittelyssä Asukashallitus peilasi omia arvojaan VVO:n vastaaviin ja totesi asioita kehitettävän hyvässä yhteistyössä, jolloin arvojenkin pitää olla lähellä toisiaan. Hyvä ja hedelmällinen yhteistyö näkyy parempana toimintana asukkaiden suuntaan, sanoo puheenjohtaja Jarmo Natunen.

Missio: Luomme turvallista ja yhteisöllistä asumista.

Visio2015: Asukkaiden ja VVO:n yhteistyömalleja on kehitetty edelleen.

– Arvot, missio ja visio syntyivät hyvässä yhteishengessä. Strategian määrittäminen on jatkoa yli vuosi sitten aloitetulle työlle, jolloin käynnistimme EFQM-mallin mukaisen oman toiminnan itsearvioinnin, sanoo puheenjohtaja Natunen.

Meillä Oulussa nämä arvot edistävät saumatonta yhteistyötä VVO-kotikeskuksen kanssa, arvio asukashallituksen jäsen Lea Silvekoski.
– Uskon, että arvot ohjaavat positiivisella tavalla toisista huolehtimiseen ja yhteisöllisyyden kasvattamiseen entisajan kylähenkeen, hän jatkaa.

Arvojen sisältö

Luotettavuus on sitä, että teemme minkä lupaamme. Asukashallituksen toiminta perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen sekä ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun.

Asukastyytyväisyydessä tavoitteena on tyytyväinen asukas. Tavoitteeseen päästään yhteistoiminnalla vuokranantajan kanssa.

Asukashallituksen toiminta on avointa, siitä kerrotaan kaikille VVO:n asukkaille ja heillä on oikeus saada tietoa toiminnasta. Myös VVO vuokranantajana tiedottaa toiminnastaan avoimesti. Asukashallituksen valitsema seurantatilintarkastaja saa VVO:lta tarvitsemansa tiedot.

Yhteisvastuullisuus näkyy Asukashallituksen toimintana kaikkien VVO:n asukkaiden hyödyksi, toiminnassa ei ajeta yksittäisen kohteen tai asukkaan etua.

Innovatiivisuus: Asukashallituksen toiminnassa uskalletaan kyseenalaistaa vanhoja totuttuja toimintatapoja ja etsitään uusia tehokkaampia toimintamalleja asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Yhteistoiminnan kehittäminen entistä paremmaksi vuokranantajan kanssa vaatii jatkuvasti työtä.
Lisätietoja:
Asukashallituksen puheenjohtaja Jarmo Natunen, puh. 0400 401 785

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.