Takaisin arkistosivulle
10.5.2010 | Uutiset

Asukasaktiivit kokoontuvat VVO-päiville

VVO-kotikeskukset järjestävät kevään aikana yhdeksän alueellista VVO-päivää. Tilaisuudet kokoavat lähes tuhat asukasaktiivia kouluttautumaan ja virkistäytymään eri asumista käsittelevien teemojen ympärille.

Pääkaupunkiseudun yhteinen VVO-päivä pidettiin 8.5. Lähes kaksisataa Espoon, Helsingin ja Vantaan asukasaktiivia vietti päivän Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Toimitusjohtaja Olli Salakka toi tilaisuuteen VVO:n terveiset. Hän kertoi yhtymän tulevaisuuden näkymistä sekä kestävän kehityksen mukaisista kiinteistöjen energiankäytön säästötavoitteista.
– Asukasaktiivien rooli vuorovaikutuskanavana on VVO:lle erittäin tärkeää, kiitteli Salakka asukasaktiivien työtä.

Tilaisuuteen osallistuneet Helsingin Karhulantien asukasaktiivit Janina Färdig ja Raili Nurmikoski kiittelivät tilaisuuden ohjelmaa ja järjesteltyjä.
– Yhteiset tilaisuudet antavat puhtia ja voimaa asukasaktiivin työhön. Näistä tapaamisista saa vertaistukea ja vinkkejä.
– On erittäin mukava tavata muiden talojen aktiiveja ja vaihtaa kuulumisia, totesivat Janina ja Raili. Heidän mielestään isännöitsijän ja asukasaktiivin hyvällä yhteistyöllä saadaan paljon aikaan.
– Aina on tullut kuulluksi, he kiittelivät omaa isännöitsijäänsä Rainer Hedmania.

VVO-päivillä käsitellään muun muassa vuorovaikutustaitoja, piha- ja ympäristöasioita, paloturvallisuutta, vuokralaisten oikeuksia ja muuta asumisen juridiikkaa sekä yleisiä asukastoiminnan aktiviteettejä. Tärkeä osa päivää on asukasaktiivien tutustuminen toisiinsa ja verkostoituminen. Hyviä käytäntöjä ja kokemuksia vaihdetaan. Tavoitteena on, että asukasaktiivit vievät tietoa ja hyvä käytäntöjä omiin taloihinsa ja kaikille asukkaille. Päivien loppupäähän on varattu viihteellistä ohjelmaa ja mahdollisuus seurusteluun.

Perinteisesti päivillä on palkittu myös vuoden VVO-talo. Vuoden 2010 VVO-taloksi valittu Viertotie 2 Porvoosta palkittiin Järvenpään tilaisuudessa maaliskuussa. Hyvätasoisessa vuoden talo kilpailussa annettiin myös kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnat saivat Linnustajantie 6, Espoosta ja Kaakonpyrstö 1 Jyväskylästä. Vuoden VVO-talo on valittu vuodesta 1995 alkaen.
Järvenpäässä ja Lahdessa tilaisuuksien painopiste oli asukasaktiivien kouluttamisessa. ”Asumisklinikalla” annettiin eväitä asumisviihtyvyyden parantamiseen ja asukastoiminnan aktivointiin. Lisäksi käsiteltiin keinoja puuttua häiriökäyttäytymiseen, asumiseen liittyviä teknisiä asioita ja energia- ja ympäristökysymyksiä sekä Järvenpäässä Stop tulipaloille -tietoiskua.

Viisi alueellista VVO-päivää on jo pidetty ja loput neljä järjestetään toukokuun aikana. Alueellisia VVO-päiviä on järjestetty vuodesta 2001. Päivät järjestetään vuorovuosina valtakunnallisen VVO-päivän kanssa.

Hyvää asukasyhteistyötä reilut 40 vuotta

Asukasyhteistyön saralla VVO on edelläkävijä. Asukasyhteistyötä on toteutettu ja kehitetty yhdessä asukkaiden kanssa VVO:n toiminnan alkuajoista 1970-luvulta asti. Asukastoiminnan kehittämisessä otettiin viime vuonna uusi askel, kun VVO:n 80.000 asukasta edustava asukashallitus otti käyttöön EFQM-mallin mukaisen oman toiminnan itsearvioinnin.

Asukastoiminnan tehtävissä talotoimikunnan puheenjohtajina ja jäseninä, ympäristö- ja energia-asioiden ekspertteinä ja talon turvallisuuspäällikköinä toimii noin 3 200 asukasaktiivia. Asukastoiminnan tapahtumiin, talkoisiin ja kokouksiin osallistuu noin joka viides asukas.
Lisätietoja:
Isännöintiyksikön johtaja Erkki Keskinen, VVO-yhtymä Oyj, puh. 020 508 3720

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.