Takaisin arkistosivulle
16.6.2016 | Uutiset

ARAn päätös Y-säätiölle myytävän asuntokannan kaupasta

ARA on tänään, noin kuuden kuukauden harkinnan jälkeen, tehnyt viimeiset päätökset VVO:n ja Y-Säätiön omistaman Kiinteistö Oy M2-Kodit välisessä kaupassa. ARAn tehtävä oli ostajan nimeäminen ja enimmäiskauppahinnan määrittäminen laissa yksilöidyin periaattein. Myyjä ja ostaja ovat koko ajan toivoneet kaupan osalta asian nopeaa ja lainmukaista käsittelyä.

ARAlle esitettiin esisopimusvaiheessa kaupan toteutusvaihtoehdoksi ensin malli, jossa myytävä asuntokokonaisuus olisi yhtiöitetty ja kaupan kohteena olisi ollut syntyneen yhtiön osakekanta. Yhtiön osakekannan kaupassa ARAn tulkinta enimmäisluovutuskorvauksesta ei olisi noudattanut kohdekohtaista enimmäisluovutuslaskentaa ja toteutusmuodoksi valikoitui suora kiinteistökauppa.

Vastoin ARAn väitettä, tässä ARA-asuntokannan myynnissä ei ole mitään poikkeuksellista. Toteutusmuotona käytetty suora kiinteistökauppa on sekä yksinkertainen että vakiintunut käytäntö ARA-kohteiden myynnissä ja niihin liittyvässä ARAn päätöksenteossa.

VVO toteaa täysin virheellisiksi ja tarkoitushakuisiksi väitteet korjausrahoihin liittyvistä epäselvyyksistä. Julkisuudessa on keskustelu asuintalovarauksista, jotka ovat tuloslaskelmaan ja verotukseen liittyvä kirjanpidollinen erä. Asuintalovaraukset eivät kuvaa yhtiön mahdollisia rahavaroja. Asuintalovarauksia tehdään esimerkiksi, kun omakustannusvuokranmäärityksen tulorahoituksella toteutettuja korjauksia aktivoidaan tilinpäätöksessä. Ilman asuintalovarauksia yleishyödylliselle yhtiölle aiheutuisi ylimääräistä ja aiheetonta verotettavaa tulosta, vaikka omakustannusvuokranmäärityksessä tulot ovat yhtä suuret kuin menot. Omakustannusvuokranmäärityksen osalta ARA toimii valvovana viranomaisena ja on vuosittain tarkastanut VVO:n toiminnan eikä kertaakaan ole löytänyt asian osalta huomautettavaa.

ARA-kohteen lain mukainen enimmäisluovutuskorvauksen määrittely on aina kohdekohtainen perustuen hankkeiden toteutukseen käytettyihin omiin varoihin, joiden määrän ARA on omilla päätöksillään vahvistanut. Laskentamekanismi on sama riippumatta yhdellä kertaa myytävien kohteiden lukumäärästä.

Viranomaisen tulee päätöksenteossaan noudattaa lakia, vakiintuneita tulkintojaan sekä hyvää hallintotapaa. VVO Asunnot Oy tulee hakemaan ARAn enimmäisluovutuskorvauspäätökseen oikaisua tarvittavin keinoin. Yhtiö valmistautuu myös viranomaisen toiminnan lainmukaisuuden selvittämiseen.

Jani Nieminen
Toimitusjohtaja
VVO-yhtymä Oyj

VVO-yhtymä Oyj tarjoaa Lumo- ja VVO-brändeillä turvallista, monipuolista ja vaivatonta vuokra-asumista sekä asumisen palveluiden valikoiman erilaisiin elämäntilanteisiin. Seuraavan kolmen vuoden aikana VVO-konsernin tavoite on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta ja ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa.