Takaisin arkistosivulle
20.3.2020

CT_EMTN-fi

EMTN-ohjelma (”Euro Medium Term Note Programme”) 20.3.2020

OLE HYVÄ JA LUE HUOLELLA ALLA ESITETTY VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE ENNEN KUIN PÄÄTÄT PAINAA ALLA OLEVAA LINKKIÄ

Seuraavilla internet-sivuilla esitetyt tiedot eivät muodosta minkäänlaista arvopaperien julkista tarjoamista.

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internet-sivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internet-sivujen sisältämiä tietoja tai muita Kojamo Oyj:n EMTN-ohjelmaan (Euro Medium Term Note) (”Ohjelma”) tai sen alla liikkeeseenlaskettuihin joukkovelkakirjalainoihin (”Arvopaperit”) tai niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa levittää tai julkaista Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa tai olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai vaatii muita kuin Suomen lain alaisia toimia.

Ohjelmaa tai Arvopapereita ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 Arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) nojalla tai minkään arvopapereita valvovan Yhdysvaltain osavaltion viranomaisessa. Arvopapereita ei saa tarjota, myydä, pantata tai muutoin siirtää suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai kenenkään yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten termit on määritelty arvopaperilain Regulation S-säännöksessä), paitsi sellaisten transaktioiden yhteydessä, joista on poikkeus Arvopaperilaissa. Lisäksi ennen kuin 40 päivää on kulunut Arvopaperien tarjousajan alkamisesta, Arvopaperien tarjoaminen tai myynti Yhdysvalloissa välittäjän välityksellä (osallistui tai ei tämä tarjoamiseen) saattaa loukata arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia.

Saatavilla oleva tieto on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille (”kokonaisarvoltaan suurille yrityksille, rekisteröimättömille yhdistyksille, ym.), taikka (c) muille henkilöille, joille tieto voidaan laillisesti tiedottaa (kaikkiin tällaisiin henkilöihin viitataan termillä ”relevantti henkilö”). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia näiden tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset. Vahvistan ja vakuutan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla alla olevaa ”Hyväksyn”-linkkiä käyttäjän katsotaan lukeneen, hyväksyneen ja ymmärtäneen edellä esitetyn vastuunrajoituslausekkeen.

Paina ”Hyväksyn” siirtyäksesi tarkastelemaan materiaaleja.

Paina ”En hyväksy” palataksesi edelliselle sivulle.