Takaisin arkistosivulle
4.3.2021 | Parempaa kaupunkiasumista

Nollatoleranssi harmaalle taloudelle

Kojamolla on nollatoleranssi harmaalle taloudelle, ja käyttämämme harmaan talouden toimintamallit ylittävät monelta osin lakien vaatimukset. Painopisteemme on ennen kaikkea jo vastuullisten kumppanien valinnassa, jotta vältytään mahdollisten ongelmien syntymiseltä.

”Emme hyväksy epäselvyyksiä tai hämäryyksiä yrityksen taustatiedoissa, kun valitsemme uutta kumppania”, kertoo Kiinteistöpalvelut-yksikön johtaja Pasi Kujansuu. ”Kumppanin tilaajavastuuasioiden pitää tietysti olla kunnossa, ja lisäksi tutkimme tarkasti yhtiön ja sen avainhenkilöiden taustat. Kyselemme myös potentiaalisen uuden kumppanin aiemmilta asiakkailta, miten asiat ovat heidän kanssaan sujuneet. Pyrimme löytämään kustannustehokkaimman ja luotettavimman kumppanin.”

Pasi Kujansuu, Kiinteistöpalvelut-yksikön johtaja

Koska uusien kumppanien etsiminen on toisinaan pitkä prosessi, pyrimme pitkiin yhteistyösuhteisiin luotettavien toimittajien kanssa. Toimittajilta ja niiden hankintaketjulta edellytetään sitoutumista harmaan talouden torjuntaan sekä vastuulliseen ja laadukkaaseen toimintaan lainsäädännön ja Kojamon omien periaatteiden mukaisesti.

Kun yhteistyöhön on päästy, sopimussuhdetta seurataan jatkuvasti monin tavoin auditointimalleihimme perustuen. Valvomme muun muassa, että tilaus- ja laskutuskäytännöt vastaavat sovittua.

“Mahdollisiin pieniinkin pulmiin puutumme välittömästi ja asetamme kumppanin välittömään toimituskieltoon, kunnes asia on korjattu.”

Kumppanien huolellisen valinnan ansiosta törmäämme harvoin ongelmiin. Mahdollisiin pieniinkin pulmiin puutumme välittömästi ja asetamme kumppanin välittömään toimituskieltoon, kunnes asia on korjattu. Järjestelmämme seuraa kumppaneiden tilaajavastuutietoja jatkuvasti, ja jos se hälyttää, otamme nopeasti yhteyttä kumppaniin. Yleensä kumppanit hoitavat asiat nopeasti kuntoon ja toiminta pääsee jatkumaan häiriöittä.

Kujansuun mukaan harmaan talouden torjunta on mennyt Suomessa hyvään suuntaan. Tilaajavastuulain vahva soveltaminen on antanut rakennuttajille konkreettisia ja tehokkaita keinoja. Digitaaliset palvelut ovat edistäneet tilaajan valvontakeinoja.

”Myös rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle on ollut merkittävä asia. Etenkin isoilla toimijoilla asiat on erittäin hyvin hoidettu. On silti tärkeää, että meillä on myös omaa valvontaa rakennustyömailla”, Kujansuu sanoo. ”Sopimuksissa edellytämme, että aliurakoinnista sovitaan aina erikseen. Aliurakoinnin ketjuttaminen on kielletty.”

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot eivät ole juuri vaikuttaneet Kojamon hankintaketjuihin tai työmaihin.

”Oli tärkeää, ettemme lopettaneet töiden tilaamista pandemian levitessä ja olemme pyrkineet pitämään toimintamme käynnissä. Jos olisimme jarrutelleet, sillä olisi varmastikin ollut vakavampia yhteiskunnallisia vaikutuksia”, Kujansuu toteaa.