Organisaatio

Rakennutamme, vuokraamme ja isännöimme omat asuntomme. Henkilöstömme noin 300 ammattilaista tekevät työtään asiakkuuksien, investointien ja kiinteistökehityksen ja näitä tukevien toimintojen tehtävissä. Yhteistyö eri tahojen välillä on välitöntä ja konsernin tavoitteet yhteisiä.

Toimitusjohtaja

Jani Nieminen

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Asiakkuudet

Tiina Kuusisto

Asiakkuudet vastaa myynnistä ja palveluista sekä asiakaskokemuksesta. Lisäksi asiakkuuksissa huolehditaan asukasyhteistyöstä, vuokravalvonnasta, asumisneuvonnasta sekä teknisestä isännöinnistä ja peruskorjaustoiminnasta pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Omistaminen ja sijoittaminen

Ville Raitio

Omistukset ja sijoitukset -liiketoiminta vastaa sisäisestä omistajaohjauksesta, kiinteistökehityksestä ja transaktioista.

Talous, rahoitus ja hallinto

Erik Hjelt

Taloustoiminto tuottaa konsernin liiketoiminnan ohjaamisessa tarvittavat taloushallinnon- ja rahoitustoiminnan palvelut. Osasto koostuu rahoitus-, konserniraportointi- ja talouspalvelu-yksiköistä. Talouspalvelut vastaa kirjanpidosta ja ostoreskontrasta. Lähivuosina investointitason merkittävä kasvu sekä vanhojen lainojen uudelleen rahoittamisen tarve korostavat rahoituksen saatavuuden tärkeyttä.

HR-yksikkö tuottaa konsernin johdolle, esimiehille ja muulle henkilöstölle henkilöstöjohtamiseen ja -hallintoon tarvittavat palvelut.

Markkinointi ja viestintä

Irene Kantor

Markkinointi ja viestintä lisää yrityksen ja Lumo-brändin tunnettuutta ja houkuttelevuutta. Brändin rakentaminen, maineen hallinta, talousviestintä, media-, asiakas- ja sidosryhmäsuhteet, sisäinen viestintä, markkinointi, digitaalinen viestintä ja -markkinointi sekä kriisiviestintä ovat osaston tehtäväalueita.

Strateginen kehitys

Teemu Suila

Strateginen kehitys edistää yhteistyössä muiden osastojen kanssa konsernin toimintoja, kuten strategisen kehitystoiminnan ohjaus, uudet liiketoiminnat ja digitaalisuuden huomioon ottaminen palvelujen kehityksessä.

Laatu- ja kehitysyksikkö edistää konsernin laadun hallintaa mm. toimintamallien, tutkimus- ja kehitystoiminnan, tiedonhallinnan, hankehallinnan, aloitetoiminnan ja yritysvastuun kehitys-, palvelu- ja koordinointitehtävien avulla.

Tietohallinto taas edistää konsernin kilpailukykyä ja tuottavuutta tietojärjestelmien avulla.

Toiminnot varmistavat omalta osaltaan edelläkävijyyttä vuokraustoiminnan asiakaspalvelussa ja sähköisessä asioinnissa, ja varmistavat asiakas- ja kiinteistötiedon saatavuuden ja sen hyödyntämisen päätöksenteossa. Tietohallinnon vastuulla on myös sisäisten prosessien kehittäminen monin tavoin, mm. entistä nopeammiksi, paperittomammiksi ja aika- ja paikkariippumattomiksi.