Yritysvastuun tavoitteet

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta vastuullinen tapamme toimia ja sen tulokset tulevat helpommin arvioitaviksi myös sidosryhmillemme. Olemme asettaneet toiminnallemme pitkän aikavälin tavoitteet, joiden saavuttamiseksi teemme järjestelmällisesti työtä.

Yritysvastuun tavoitteet ja tuloksia

Näkökulma Kojamon päämäärä Pitkän tähtäimen tavoitteet Tuloksia 2018
Asuminen ja kaupunkien vetovoima Paremman kaupunkiasumisen
kehittäminen
• Lumo-brändistä asumisen suunnannäyttäjä kaupungistuvassa Suomessa
• Markkinaehtoisen vuokra-asuntotarjonnan voimakas lisääminen kasvukeskuksissa
• Valmistuneet Lumo-kodit 1 258 kpl
• Rakenteilla 1 064 asuntoa
• Kaikki uudiskohteet kasvukeskuksissa, hyvien liikenneyhteyksien varrella
Asiakkaat Paras asiakaskokemus • Kokonaistyytyväisyys, nettosuositteluindeksi (NPS) > 40
• Lumo-verkkokauppa helpoin tapa vuokrata koti
• Lumo-palvelut tuovat lisäarvoa asumiseen
• NPS = 35
• Lumo-verkkokaupan kautta tehtiin noin 5 800 vuokrasopimusta vuoden aikana
• My Lumo -mobiilipalvelu laajensi digitaalisia palveluita
Henkilöstö Osaavin ja energinen työpaikka • Henkilöstötyytyväisyyden korkea taso
• Houkuttelevin työnantaja alalla
• Yrityskulttuurin merkittävä uudistaminen
• Korkea kesätyöntekijöiden tyytyväisyys
• People Power-henkilöstötyytyväisyys-tutkimuksessa hyvällä AA-tasolla
• Innostavimmat työpaikat 2018 -tunnustus
• Vastuullinen kesäduuni -kilpailun toinen sija suurten yritysten sarjassa
• Maksetut palkat ja palkkiot 16,8 milj. euroa
Kumppanit Vastuulliset hankinnat, turvalliset
työmaat sekä asumisen palvelualustan
vauhdittaminen
• Koko hankintaketju sitoutunut eettiseen toimintaan ja harmaan talouden torjuntaan.
• TR-mittarin korkea taso
• Lumo-palvelualusta tarjoaa asumisen parhaan asiakaskokemuksen
• Kaikki toimittajat sitoutuneet Kojamo Oyj:n hankintaperiaatteisiin
• TR-indeksi 94,3 %
• Innovaatio- ja palvelualustan kehittäminen yhdessä kumppaneiden kanssa jatkuu
Ympäristö Johtava kestävässä kehityksessä • Asuntokannan suhteellisen sähkön-, lämmön- ja vedenkäytön tehostaminen
• Energiatehokkaiden teknologioiden pilotointi
• Oman toiminnan ympäristövaikutusten pienentäminen
• Asuntokannan lämpöenergian kulutusindeksi -3,7 % (GWh/v)
• Suhteutettu kiinteistösähkön käyttö -2,1 % (-0,1 kWh/rm3)
• Leanheat- ja Sunzeb-hankkeet
• Koko omaperustainen uudistuotanto toteutetaan lähes nollaenergiataloina (nZEB)
• Kaikki toimitilat mukana tai siirtymässä WWF:n Green Office -järjestelmään
Omistajat ja sijoittajat Omistaja-arvon ja kannattavuuden pitkäjänteinen kehittäminen • Asuntovarallisuuden kasvattaminen 6,0 mrd euroon (38 000 asuntoa)
• Omavaraisuusaste >40,0 %
• Loan to Value (LTV), % <50 • Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)/liikevaihto, % >32 %
• Nettosuositteluindeksi (NPS) >40
• Vakaa osingonmaksaja
• Asuntovarallisuus 5,1 mrd euroa (34 713 asuntoa)
• Omavaraisuusaste 43,0 %
• Loan to Value (LTV) 45,9 %
• Kassavirta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO)/liikevaihto 32,4 %
• NPS=35
• Hallituksen osinkoehdotus 0,29 euroa osakkeelta
Yhteiskunta Taloudellinen vastuullisuus sekä positiiviset välilliset vaikutukset kansantalouteen • Vastuullinen yrityskansalaisuus • Verot ja veroluonteiset maksut noin 105,7 milj. euroa
• Investoinnit 365,2 milj. euroa

Päivitetty 29.5.2019