Työtä ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi

Ilmaston lämpeneminen on ihmiskunnan suurin haaste. Sitä pystytään kyllä hillitsemään, mutta muutoksen aikaansaaminen vaati kansainvälistä yhteistyötä sekä julkisen että yksityisen sektorin välillä. Poliittisten sopimusten lisäksi tarvitaan kunnianhimoista ja rohkeaa yrityksistä lähtevää muutosvoimaa. Ilmaston lämpenemisen ehkäisy on tärkeää tulevaisuustyötä kaikille yrityksille toimialasta riippumatta.

Liittyimme Climate Leadership Coalitioniin, CLC:hen, vuonna 2015. CLC on Suomen johtavien yritysten ja organisaatioiden yhteisö, joka kannustaa löytämään kestävämpiä tapoja tuottaa ihmisille tavaroita ja palveluita. CLC parantaa elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden valmiutta vastata ilmastonmuutoksen uhkakuviin sekä niiden mukanaan tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Otamme ilmastonmuutoksen ehkäisy huomioon liiketoiminnan kehittämisessä. Haluamme vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin ja hyödyntää näiden uhkien mukanaan tuomia liiketoimintamahdollisuuksia rakentamalla parempaa asumisen tulevaisuutta.

ilmastotyö

Samoin ilmastokumppanuutemme Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkoston kanssa jatkuu. Sitoumuksessamme olemme määritelleet kuinka aiomme hillitä ilmastonmuutosta omalla toiminnallamme: olemme asettaneet konkreettiset ja mitattavat tavoitteet lämmön, veden ja jätteiden määrän vähennykseen.