Pitkäjänteistä ympäristötyötä

Toimintamme keskeisimmät ympäristövaikutukset liittyvät rakennuttamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon. Merkittävin ympäristövaikutus on asuntokannan energiankäytöstä aiheutuvat hiilidioksidipäästöt. Tämä tekee energiaviisaudesta keskeistä liiketoiminnassamme.

Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä rakentamisen ja ylläpidon elinkaariohjauksella. Rakennuttamisen aikaisilla valinnoilla ja päätöksillä luodaan ekologisia, taloudellisia ja toimivia ratkaisuja rakennuksen koko vuosikymmenien pituisen elinkaaren ajalle.

Pyrimme vähentämään energiankäytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia käyttämällä kiinteistösähkönä hiilivapaasti tuotettua energiaa. Kaukolämpöä käytetään lämmitysmuotona 99 prosentissa kiinteistöistä.

Tavoitteenamme on STM:n asumisterveysohjeen mukainen asuinlämpötila 21 (+/-1) astetta.

Ostetusta lämmitysenergiasta noin 30 prosenttia kuluu käyttöveden lämmittämiseen. Tästä johtuen konsernissa on vedenkulutuksen hallintaan liittyvä toimintamalli, jossa vesikalusteet huolletaan ja varustetaan vettä säästävillä kalusteosilla säännöllisten huoltokierrosten yhteydessä 6–8 vuoden välein.

Ympäristötyömme ei tarkoita tinkimistä asumisviihtyvyydestä tai terveellisistä ja turvallisista asumisolosuhteista. Esimerkiksi älykkäällä ilmanvaihdolla pystytään sekä keventämään ympäristökuormaa, että edistämään hyvää sisäilman laatua.

Kehitämme asuinkiinteistöjen jätehuoltoa ja pyrimme tarjoamaan asukkaille jatkuvasti parempia lajittelumahdollisuuksia. Myös hyvän asumisterveyden varmistaminen on ympäristön eteen tehtävää työtä sekä tärkeä työkalu asumisen kustannusten hillitsemisessä. Viime vuosien aikana olemme lisänneet asumisolosuhteiden mittaamista merkittävästi, jotta voimme varmistaa, että kiinteistöjen säädöt ovat energiatehokkaat ja huoneistojen sisäilmaolosuhteet ovat mahdollisimman oikeat.

Konsernimme on sitoutunut Vuokratalojen Energiatehokkuussopimukseen (VAETS). Vuonna 2017 alkaneella sopimuskaudella tavoitteenamme on 7,5 prosentin energiansäästö vuoteen 2025 mennessä.

Älykäs talotekniikka tukee ilmastotyötä

Katso video Lauri Korpisen katu 10:n innovatiivisista talotekniikkaratkaisuista.