Vastuullinen toimintamme

Yksi tavoitteistamme on olla kestävän kehityksen ja yritysvastuun edelläkävijä. Omalla esimerkillämme vaikutamme myös muihin toimijoihin, jotta pystymme yhdessä luomaan parempaa kaupunkiasumista. Meillä on hinku onnistua tavoitteessamme.

Toimintaamme ohjaavat arvomme ja toimintaperiaatteemme, joita ovat hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikka, hankintaohjeet ja hyvä vuokratapa. Harmaata taloutta ehkäisevät toimintamallimme korostuvat hankinta- ja yhteistyöverkostossamme ja ylitämme niissä monilta osin lain vaatimukset.

Olemme asettaneet yritysvastuutyöllemme tavoitteet, jotka löydät täältä .

Paremman kaupunkiasumisen pohja on vastuullisuudessa ja kestävässä liiketoiminnassa

Haluamme luoda laadukasta, kestävää, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä kaikille kaupunkilaisille. Ydintehtävämme on luoda parempaa kaupunkiasumista. Vuokra-asuntotarjonnan lisääminen kasvukeskuksissa tukee kaupunkien elinvoimaa ja elinkeinoelämää sekä sitä kautta koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Teemme vaikuttavia ja mittavia toimia, joilla olemme esimerkiksi tehostaneet kiinteistöjemme suhteellista sähkön-, lämmön-, ja vedenkäyttöä ja parantaneet asiakaskokemustamme. Energiatehokkuutta parantavalla tekoälypohjaisella Leanheat-järjestelmällä ohjaamme lähes 29 000 asunnon lämpötilaa. Ratkaisu sekä parantaa asumismukavuutta että pienentää rakennusten hiilijalanjälkeä.

Ympäristösopimukset ja kärkihankkeet

Olemme suomalaisen voittoa tavoittelemattoman Climate Leadership Coalition (CLC) -yhdistyksen jäsen ja sitoutuneet Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman toisen kauden (VAETS II) tavoitteisiin eli vähentämään energiankulutusta 7,5 prosentilla kaudella 2017–2025.

Uudistuotantomme on toteutettu lähes nollaenergiarakennuksina FInZEB-konseptien ja -ohjeiden mukaisesti vuodesta 2017 lähtien ja olemme mukana ensimmäistä laatuaan maailmassa olevan tulevaisuuden laatu- ja energiatehokkuusvaatimusten mukaisen SunZEB-korttelin rakentamisessa Helsingin Kalasatamassa.

Pääkonttorillamme ja neljällä muulla toimipaikallamme on WWF:n Green Office -sertifikaatti. Green Office -ohjelman tavoitteena on auttaa pienentämään toimistojen ympäristökuormitusta, lisätä työntekijöiden ympäristötietoisuutta ja saavuttaa energiasäästöjä.


Päivitetty 29.5.2019