Vastuullinen toimintamme

Vastuullisuus kuuluu strategisiin painopisteisiimme. Painotamme vastuuta asiakkaita kohtaan, velvoitteita rakennuttajana sekä läpinäkyvää viestintää osakkeenomistajille yhtiön yritys- ja yhteiskuntavastuutyöstä ja sen etenemisestä.

Olemme sitoutuneet kehittämään uusia ja moderneja rakennusratkaisuja, asumisen palveluita ja ekologisia innovaatioita, jotka liittyvät energiatehokkaisiin asuntoratkaisuihin. Toimimme avoimesti ja eettisesti ja edellytämme vastuullista toimintaa myös kumppaneiltamme.

Lue, miten vastuullisuus näkyy toimintamme eri osa-alueilla:

Yritysvastuun tavoitteet ja toiminnan kehittäminen

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, jotta vastuullinen tapamme toimia ja sen tulokset tulevat helpommin arvioitaviksi sidosryhmillemme. Lue lisää yritysvastuun tavoitteista >

Sidosryhmäsuhteet

Otamme sidosryhmämme huomioon kaikessa toiminnassamme. Haluamme vaikuttaa myös muihin alan toimijoihin, jotta pystymme yhdessä luomaan parempaa kaupunkiasumista. Lue lisää Kojamon sidosryhmäsuhteista >

Vastuullisuusraportoinnin kehittäminen

Jatkamme panostusta läpinäkyvään vastuullisuusraportointiin ja osallistuimme vuonna 2020 ensimmäistä kertaa kansainväliseen vastuullisuuden Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) -arviointiin. Raportoimme vastuullisuudestamme vuosittain osana vuosikertomustamme.

Vuoden 2019 vastuullisuusraporttimme on ensimmäistä kertaa raportoitu Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiviitekehyksen sekä EPRA:n (European Public Real Estate Association) vastuullisuusraportoinnin parhaita käytäntöjä koskevien suositusten (EPRA sBPR, 3. painos) mukaisesti. Lue lisää vastuullisuusraportoinnin kehittämisestä >

Kohti vähäpäästöisempää rakennuttamista

Jo vuodesta 2016 lähtien olemme rakentaneet kaikki omaa tonttivarantoa hyödyntävät uudisrakennushankkeet lähes nollaenergiarakennuksina nZEB-periaatteiden mukaisesti. Kaikista Kojamon vuodesta 2016 lähtien valmistuneista kohteista noin 80 % on lähes nollaenergiakohteita ja kaikista rakenteilla olevista kohteista on lähes 90 % lähes nollaenergiakohteita (30.6.2020).

Energiatehokkuuden jatkuva parantaminen

Kojamo on liittynyt Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan (VAETS II) vuosille 2017-2025, tavoitteenamme tehostaa energiankulutusta sopimuskaudella 7,5 prosenttia vuoden 2015 tasoon verrattuna (yhteensä 28 944 MWh/a). Olemme toteuttaneet energiatehokkuustoimia sopimuskauden kolmen ensimmäisen vuoden 2017-2019 aikana yhteensä 21 255 MWh/a edestä ja täten saavuttaneet vuoden 2025 VAETS tavoitteestamme 73% vuoden 2019 lopussa.

Toteuttamiamme energiatehokkuustoimia ovat esimerkiksi Leanheat-energiaoptimointi, hissien ja ikkunoiden uusiminen, vedensäästökalusteiden asennus sekä ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtojen säätö. Leanheat Oy:n tekoälypohjainen IoT-ratkaisu ohjaa 29 000 omistamamme asunnon sisälämpötilaa. Painotamme kiinteistöportfolioomme kuuluvien rakennusten energiankulutuksen hallintaa. Lue lisää energiatehokkuuden parantamisesta >

Lumo, vastuullinen ja ympäristöystävällinen vuokranantaja

Kaikissa Kojamon kiinteistöissä on käytössä Helenin vesisertifioitu kiinteistösähkö. Olemme myös aloittaneet hiilineutraalin kaukolämmön käytön kiinteistöissämme. Vuonna 2019 otettiin 79 kiinteistössä käyttöön Fortumin hiilineutraali kaukolämpö. Kaikilla Lumo-kotien asukkailla on mahdollisuus yhteiskäyttöautoihin, jotka ovat itselataavia täyshybridejä. Pyrimme jatkuvasti kehittämään kierrätystä ja tarjoamaan asukkaille kattavat kierrätysmahdollisuudet.

Olemme luotettava vuokranantaja ja kehitämme vuokra-asumista innovatiivisesti ja vastuullisesti. Haluamme luoda asukkaillemme parhaan mahdollisen asumiskokemuksen. Tavoitteenamme on paras asiakaskokemus.

Haluamme myös panostaa oman toimintamme ympäristövastuullisuuden kehittämiseen. Kojamon kaikki omat toimistot ovat WWF Green Office sertifioituja joulukuusta 2019 alkaen. Lue lisää vastuullisuudestamme vuokranantajana >

Sosiaalinen vastuu ja vastuullinen työnantaja

Varmistamme osaamisen kehittämisellä tulevaisuuden kilpailukyvyn ja sen, että työntekijäkokemus houkuttelee parhaat tekijät. Teemme jatkuvaa työtä henkilöstömme hyvinvoinnin ja yrityskulttuurin edistämiseksi. Lue lisää yrityskulttuuristamme ja henkilöstöstämme >

Vastuullinen yrityskansalaisuus

Maksamme kaikki veromme Suomeen ja olemme sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan koko toimittajaverkostossa.

Edellytämme, että kaikki vakinaiset liikekumppanimme, niiden hankintaketju mukaan lukien, ovat sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan ja eettisesti laadukkaaseen toimintaan tilaajavastuulain ja eettisten periaatteidemme mukaisesti. Lue lisää >

Tietosuoja ja turvallisuus

Korkean tietoturvan ja tietosuojan tason turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikessa toiminnassamme. Ehdoton velvollisuutemme on huolehtia henkilötietojen laadusta, asianmukaisesta ja vastuullisesta käsittelystä sekä tietosuojasta. Lue lisää >

Kestävään kehitykseen tähtäävä arvonluontimalli

Turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytyksiämme hallitsemalla riskejä yhteistyöverkostossamme, huolehtimalla asuntojemme kunnosta ja hyvistä vuokrasuhteista sekä innovoimalla uusia palveluja ja ekologisesti kestävää kaupunkirakennetta. Kojamon arvonluontimalli >

Eettiset periaatteet

Kojamon toiminta rakentuu vahvojen eettisten periaatteiden ympärille. Eettiset periaatteet koskevat kaikkia yksiköitä ja toimintoja ja Kojamo-konserni edellyttää, että myös kaikki yhtiön palveluksessa olevat ja yhtiön palvelukseen tulevat noudattavat näitä eettisiä periaatteita ja toimivat vastuullisesti. Lue lisää >

Hankintaperiaatteet

Hankintatoimen tavoitteena ovat mahdollisimman tarkoituksenmukaiset ja kustannustehokkaat hankinnat. Hankinnoissa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita, jotka ohjaavat säästämään raaka-aineita, energiaa ja luontoa. Lue lisää >

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma

Lumo-sponsorointi- ja stipendiohjelma tukee suomalaista huippu-urheilua ja nuorten liikuntaa yksilö- ja joukkuetasolla. Vuonna 2012 käynnistetty ohjelma edistää hyvinvointia liikunnan parissa myöntämällä stipendejä ja sponsoritukea nuorille urheilulahjakkuuksille. Lue lisää >

Yhteystiedot

Hannamari Koivula
vastuullisuuspäällikkö
p. 020 508 4209
hannamari.koivula@kojamo.fi

Päivitetty 10.9.2020