Asukasyhteistyö luo viihtyvyyttä

Vapaaehtoisen asukastoiminnan tukeminen on oleellinen osa toimintatapaamme. Se on myös perinne: asukasyhteistyötä on kehitetty koko konsernin toiminnan ajan.

Talo- ja aluetasolla järjestetään monenlaista toimintaa asukaskokouksista vapaamuotoiseen juhla- ja harrastustoimintaan. Asukastoiminta onkin parhaimmillaan yhteistä tekemistä sekä vaikuttamista omaan ja naapureiden asumisviihtyvyyteen. Hyvä naapuruus ja aktiivinen asukastoiminta parantavat asuinympäristön viihtyisyyttä ja ennaltaehkäisevät ilkivaltaa ja häiritsevää käyttäytymistä.

Asukastoimintaa taloissa toteuttavat käytännössä talotoimikunnat, joissa toimii puheenjohtajan lisäksi talon koosta ja toiminnan aktiivisuudesta riippuen tarpeellinen määrä muita jäseniä mahdollistamassa monenlaisten tapahtumien ja kerhojen toteuttaminen. Taloissa voi vaihtoehtoisesti toimia myös Lumo-tiimi joka on vapaamuotoisempi vastine talotoimikunnalle.

Valtakunnallisella tasolla kaikkia konsernin asukkaita edustava asukashallitus on merkittävä keskustelukumppanimme, joka antaa palautetta ja ottaa kantaa asumispalvelujemme kehittämiseen.

Asukashallituksen kautta saamme välitöntä palautetta asiakkailta. Asukashallitus ottaa myös kantaa ajankohtaisiin asumisen kysymyksiin ja toimii aktiivisena asukasraatina, jonka mielipiteisiin tukeudumme päättäessämme asumiseen vaikuttavista linjauksista.

Tuemme aktiivisesti asukkaiden yhteisöllisyyttä

Valtakunnallisissa tapahtumissa pureudumme asumisen ajankohtaisiin asioihin sekä mahdollistamme asukasaktiivien verkostoitumisen yli paikkakuntarajojen. Aktiivista asukastoiminta toteutetaan myös paikkakuntakohtaisesti. Vuosittain Lumo-kotikeskukset järjestävät lukuisia tapahtumia omien alueidensa asukkaille sekä omia tapahtumia myös aktiivisesti asukastoiminnassa mukana oleville. Huvipuistopäivät, joulukonsertit sekä erilaiset virkistystapahtumat ovat olennainen osa tavoitettamme luoda yhteisöllistä ja iloisempaa asumista.