Taloudellinen vastuu

Olemme sitoutuneet strategiassamme omistaja-arvon pitkäjänteiseen kehittämiseen, mikä luo perustan taloudelliselle vastuullemme. Lisäksi tuotamme taloudellista ja yhteiskunnallista lisäarvoa useille sidosryhmillemme.

Olemme merkittävä veronmaksaja: vuonna 2018 verot ja veroluonteiset maksumme olivat noin 105,7 miljoonaa euroa. Maksamme kaikki veromme Suomeen. Turvaamme tulevaisuuden toimintaedellytyksiämme hallitsemalla riskejä yhteistyöverkostossamme, huolehtimalla asuntojemme kunnosta ja hyvistä vuokrasuhteista sekä innovoimalla uusia palveluja.

Edellytämme vastuullisuutta läpi toimitusketjun

Harmaata taloutta ehkäisevät toimintamallimme korostuvat hankinta- ja yhteistyöverkostossamme ja ylitämme niissä monilta osin lain vaatimukset. Hankintaperiaatteissamme ja -ohjeissamme on määritelty tarkat käytännöt sekä kumppanien valintaan että omiin ja toimeksiannostamme tapahtuviin hankintoihin.

Edellytämme, että kaikki vakinaiset liikekumppanimme hankintaketjuineen ovat sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan ja eettisesti laadukkaaseen toimintaan tilaajavastuulain ja eettisten periaatteidemme mukaisesti.

Pitkäaikaiset kumppanuutemme edistävät vastuullisten toimintatapojen toteutumista.

Noudatamme RAKLI ry:n ohjeistusta koskien talousrikollisuuden torjuntaa ja työturvallisuutta. Ohjeistuksen mukaisesti edellytämme esimerkiksi, että korjausrakentamisessa, uudistuotannossa ja kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa koko hankintaketju hoitaa lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa sekä sitoutuu Kojamon ympäristötavoitteisiin.

Päivitetty 29.5.2019