Vastuullinen yrityskansalaisuus

Taloudellinen vastuullisuus muodostaa perustan menestyksekkäälle
liiketoiminnalle pitkällä aikavälillä. Haluamme olla vastuullinen yrityskansalainen, jotta voimme luoda parempaa kaupunkiasumista
ja kehittää omistaja-arvoa strategiamme mukaisesti.

Liiketoiminnallamme on useita suoria ja välillisiä vaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Edesautamme työvoiman liikkumista luomalla asuntotarjontaa kasvukeskuksiin. Verkkokaupan kautta asunto on helppo
vuokrata vaikka toiselta puolelta Suomea.

Kojamo on merkittävä veronmaksaja

Olemme merkittävä veronmaksaja: vuonna 2019 verot ja veroluonteiset maksumme olivat noin 90 miljoonaa euroa. Kojamo maksaa kaikki veronsa Suomeen.

Työllistävä vaikutuksemme ulottuu oman toimintamme
lisäksi muun muassa rakennuttamisen, korjaustoiminnan, kiinteistöhoidon ja siivouksen kumppanuuksiin. Osana hyvää asiakaskokemusta pidämme huolta hyvistä vuokrasuhteista ja asuntojen sekä talojen kunnosta.

Harmaan talouden torjunta on tärkeä osa Kojamon riskienhallintaaja. Kojamon käytössä olevat harmaan talouden torjuntamallit ylittävät monelta osin lainvaatimukset.

Hankintaperiaatteissamme ja -ohjeissamme on määritelty tarkat käytännöt
kumppanien valintaan ja omiin ja toimeksiannostamme tapahtuviin hankintoihin. Edellytämme, että kaikki vakinaiset liikekumppanimme,
niiden hankintaketju mukaan lukien, ovat sitoutuneet harmaan talouden torjuntaan ja eettisesti laadukkaaseen toimintaan tilaajavastuulain ja eettisten periaatteidemme mukaisesti.

Edellytämme vastuullisuutta koko toimitusketjulta

Noudatamme RAKLI ry:n ohjeistusta koskien talousrikollisuuden torjuntaa ja työturvallisuutta. Lisäksi edellytämme, että korjausrakentamisessa,
uudistuotannossa ja kiinteistöjen ylläpitotoiminnassa koko hankintaketju noudattaa työturvallisuutta koskevia säännöksiä, on liittynyt Tilaajavastuu.fi-palveluun, käyttää laillista työvoimaa, hoitaa lakisääteiset yhteiskunnalliset velvoitteensa sekä sitoutuu Kojamon ympäristötavoitteisiin. Seuraamme rakennustyömailla tarkasti työmaiden työolosuhdemittaria (TR-mittari) säilyttääksemme työturvallisuuden hyvän tason.

Pyrimme luomaan ja ylläpitämään pitkäaikaisia kumppanuuksia edistääksemme vastuullisten toimintatapojen toteutumista.
Kohtelemme kumppaneitamme tasapuolisesti ja huolehdimme, ettei toimittajan liiketoiminta ole liian riippuvainen Kojamon hankinnoista tai muun yksittäisen yrityksen toiminnasta.

Päivitetty 20.8.2020