Yrityskulttuuri ja henkilöstö

Yrityskulttuuri näkyy kaikessa mitä teemme ja miten kohtaamme toisemme, asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme. Yrityskulttuurimme varmistaa yhtiön strategian ja tavoitteiden toteutumista. Kojamon yrityskulttuurin punaisena lankana toimivat arvot ilo palvella, rohkeus uudistaa ja hinku onnistua sekä missiomme ”Luomme parempaa kaupunkiasumista.”

Kojamon yrityskulttuurin punaisena lankana toimivat arvot ilo palvella, rohkeus uudistaa ja hinku onnistua sekä missiomme ”Luomme parempaa kaupunkiasumista.”

Antamalla tunnustusta vahvistamme yrityskulttuuriamme ja edistämme strategisia tavoitteitamme. Palkitsemme henkilöitä, yksiköitä ja tiimejä esimerkillisestä työstä erinomaisen asiakaskokemuksen toteuttamisessa sekä muista strategiaamme edistäneistä suorituksista.

Toimimme tasapuolisesti, reilusti ja oikeudenmukaisesti. Henkilöstötutkimuksen ja -kyselyjen avulla seuraamme, millaisena henkilöstö kokee yrityskulttuurimme.

Kestävää henkilöstöjohtamista

Läpinäkyvät toimintamallit, oikeudenmukaisuus ja kestävät ratkaisut ovat vastuullisen henkilöstöjohtamisen ytimessä. Pidämme hyvää huolta sekä henkilöstöstä kokonaisuutena että työntekijöistämme yksilöinä.

Olemme ylpeitä työmme saavutuksista. Työn merkityksellisyys, selkeät tavoitteet ja kehittymismahdollisuudet tekevät Kojamossa työskentelystä mielekästä.

Työn merkityksellisyys, selkeät tavoitteet ja kehittymismahdollisuudet tekevät Kojamossa työskentelystä mielekästä.

Tarjoamme esimiehille ja koko henkilöstölle hyvät mahdollisuudet kehittää osaamistaan. Jatkuva uudistuminen ja oppiminen varmistavat kilpailukykymme.

Esimiestyö avainasemassa

Esimiestyöllä on kolme painopistettä: suoritus, asenne ja fiilis. Jämäkkä esimiestyö vie tavoitteellisesti ja kannustavasti toimintaamme kohti päämääriämme. Jokaisen työllä on selkeät tavoitteet ja odotukset, ja jokainen saa ohjausta pitkin matkaa.

Johtamisen hyvä fiilis tarkoittaa, että esimiehen työtä on välittää, kannustaa ja innostaa. Onnistumisten huomaamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Kuten asumisessa, myös työnteossa vahva yhteisöllisyys luo hyviä kokemuksia. Siksi on tärkeää pitää yllä me-henkeä ja halua tehdä hyvää työtä yhdessä. Kojamossa uskalletaan myös kokeilla uusia ideoita, erilaisia tekijöitä ja tekemisen tapoja. Tulevaisuus tehdään tänään ja esimiehet ohjaavatkin löytämään mahdollisuuksia ja ratkaisuja. Esimiesten esimerkki ja työkaverien vahva tuki lisäävät innostusta ja motivaatiota työhön.

Päivitetty 2.12.2020