Tunnusluvut 2015

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Kojamo-konserni 10-12/2016 10-12/2015 1-12/2016 1-12/2015
Liikevaihto, M € 84,6 94,7 351,5 370,9
Nettovuokratuotto, M € 49,6 56,9 222,0 227,4
% liikevaihdosta 58,6 60,1 63,2 61,3
Tulos ennen veroja, M € 135,4 57,4 289,7 224,7
Operatiivinen tulos, M € 21,8 29,4 116,9 121,4
Sijoituskiinteistöt, M € 1) 4 298,9 3 999,2
Taloudellinen vuokrausaste, % 97,8 97,9 97,4 97,6
Korollinen vieraspääoma, M € 2) 2 122,8 1 494,6
Oman pääoman tuotto-% (ROE) 12,9 10,8
Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 8,8 7,6
Omavaraisuusaste, % 40,7 41,1
Loan to Value, % 2) 46,7 39,4
Osakekohtainen tulos, € 14,58 6,14 31,38 24,23
Osakekohtainen omapääoma, € 251,20 234,85
Bruttoinvestoinnit, M € 87,0 82,4 696,0 235,0
Henkilöstö kauden lopussa 286 356
1) Sisältää myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä
2) Ei sisällä myytävänä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä