Arvot

ILO PALVELLA
Palvelumme on laadukasta, ammattitaitoista, ystävällistä ja asiakasta kunnioittavaa. Haluamme kuunnella ja ymmärtää asiakasta sekä ratkaista tämän tarpeet. Kohtaamme ja palvelemme ihmisen yksilönä. Ansaitsemme luottamuksen joka päivä.
HINKU ONNISTUA
Haluamme jatkuvasti tehdä asiat paremmin, saada aikaan tuloksia ja saavuttaa tavoitteemme. Kannamme vastuun työstämme, ja olemme ylpeitä tuloksistamme. Arvostamme toistemme osaamista ja teemme asioita yhdessä. Rohkaisemme toisiamme. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista. Teemme, minkä lupaamme.
ROHKEUS UUDISTAA
Suhtaudumme muutokseen ennakkoluulottomasti. Uskallamme etsiä uusia oivalluksia ja parhaita käytäntöjä haastamalla vanhat toimintatavat. Kehittäminen voi tarkoittaa kokeiluja ja uskallamme tehdä aloitteita. Virheistä otamme oppia. Olemme edelläkävijä myös uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Uudistaminen edellyttää jatkuvaa uuden oppimista.