Strategia

Strateginen tavoitteemme on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta. Haluamme olla erinomaisesta asiakaskokemuksesta tunnettu ja omistaja-arvoa pitkäjänteisesti kehittävä asuntosijoitusyhtiö. Toteutamme liiketoimintaa, joka perustuu arvoihimme, jotka ovat ilo palvella, hinku onnistua ja rohkeus uudistaa.

Vuoteen 2021 mennessä tavoitteenamme on investoida voimakkaasti asuntotarjonnan kasvuun rakennuttamalla uutta tai ostamalla jo olemassa olevaa kiinteistökantaa. Kaupungistumisen ja kasvukeskuksiin suuntaavan muuttoliikkeen myötä meillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa Suomen vuokra-asuntomarkkinassa. Keskitymme erinomaisen asiakaskokemuksen tuottamiseen. Se syntyy monipuolisista asumisen ratkaisuista, helposta ja vaivattomasta asioinnista kanssamme ja sujuvista sähköisistä palveluista. Lumo-brändi ja asumisen palvelut näyttävät suuntaa vuokra-asumisessa.

Teemme merkityksellistä työtä hyvän asumisen puolesta. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme varmistaaksemme kilpailukykymme. Meillä on kykyä ja intoa löytää entistä parempia rakentamisen ratkaisuja, asumisen palveluja, ekologisia innovaatioita ja keinoja tuottaa hyviä asiakaskokemuksia. Tehokkaiden ja vastuullisten toimintatapojemme toteuttaminen ja yritysvastuun johtaminen ovat kiinteä osa liiketoimintaamme. Energinen yrityskulttuurimme luo työlle hyvän perustan.

Kojamon strategiset painopisteet jaksolle 2018–2021 ovat:

OMISTAJA-ARVON PITKÄJÄNTEINEN KEHITTÄMINEN
  • Keskittyminen Lumo-brändiin ja segmenttiin
  • Toiminta Suomen kasvukeskuksissa, painopisteenä Helsingin seutu
  • Kiinteistöportfolion kasvattaminen ostamalla ja kehittämällä kiinteistöjä
PARAS ASIAKASKOKEMUS
  • Parhaan asiakaskokemuksen tarjoaminen monipuolisilla asumisen ratkaisuilla ja palveluilla
  • Luoda parempaa kaupunkiasumista, edelläkävijä Suomen asuntoalan digitaalisessa murroksessa
EDELLÄKÄVIJÄ KESTÄVÄSSÄ KEHITYKSESSÄ JA YRITYSVASTUUSSA
  • Kehittää ekologisia innovaatioita ja moderneja rakennusratkaisuja
  • Nollaenergiarakentaminen
  • Kestävän kehityksen painottaminen ja erilaiset yritysvastuuohjelmat
OSAAVIN JA ENERGINEN TYÖPAIKKA
  • Yrityskulttuurin ja henkilöstön osaamisen ja taitojen kehittäminen
  • Palkitsemis- ja kannustinohjelmat