Osinkopolitiikka ja osingonjako

Osinkopolitiikka

Kojamo Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan. Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellinen asema. Ei ole takeita siitä, että osinkoa maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen määrästä.

Osingonjako

Hallituksen voitonjakoehdotus tilikaudelta 2018

Kojamo Oyj:n jakokelpoinen vapaa oma pääoma 31.12.2018 on 396 982 112,49 euroa, josta tilikauden voitto on 114 878 205,40 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti: osinkoa jaetaan 0,29 euroa osakkeelta eli yhteensä 71 671 875,71 euroa ja vapaaseen omaan pääomaan jätetään 325 310 236,78 euroa.

Aiemmat osingot

Kojamo maksoi 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoja 50,3 miljoonaa euroa, 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 50,3 miljoonaa euroa ja 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 37,0 miljoonaa euroa.

Osingot olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 0,22 euroa osakkeelta, 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 0,22 euroa osakkeelta ja 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 0,16 euroa osakkeelta. Lisäksi Kojamo maksoi ylimääräistä osinkoa 66,6 miljoonaa euroa osakkeenomistajilleen 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella johtuen 8.571 arava – ja/tai korkotukilainsäädännön alaisen vuokrahuoneiston myymisestä Kiinteistö Oy M2 Kodeille. Ylimääräinen osinko oli 0,29 euroa osakkeelta.