Osinkopolitiikka ja osingonjako

Osinkopolitiikka

Kojamo Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle osinkopolitiikan. Kojamon tavoitteena on olla vakaa osingonmaksaja ja maksaa osinkoa vuosittain vähintään 60 prosenttia kassavirrasta ennen käyttöpääoman muutosta (FFO), edellyttäen, että konsernin omavaraisuusaste on vähintään 40 prosenttia ja ottaen huomioon yhtiön taloudellinen asema. Ei ole takeita siitä, että osinkoa maksetaan tulevaisuudessa, eikä takeita ole myöskään minään tiettynä vuonna maksettavien osinkojen määrästä.

Osingonjako

Kojamo maksoi 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoja 50,3 miljoonaa euroa, 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 50,3 miljoonaa euroa ja 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta 37,0 miljoonaa euroa.

Osingot olivat 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella 0,22 euroa osakkeelta, 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 0,22 euroa osakkeelta ja 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella 0,16 euroa osakkeelta. Lisäksi Kojamo maksoi ylimääräistä osinkoa 66,6 miljoonaa euroa osakkeenomistajilleen 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella johtuen 8.571 arava – ja/tai korkotukilainsäädännön alaisen vuokrahuoneiston myymisestä Kiinteistö Oy M2 Kodeille. Ylimääräinen osinko oli 0,29 euroa osakkeelta.