Vastuullinen sijoituskohde

Yritysvastuu on kiinteä osa yhtiömme toimintaa ja yrityskuluttuuria. Toiminnassamme painotamme kestävää kehitystä ja pyrimme olemaan edelläkävijä omalla toimialallamme. Painotamme erityisesti vastuuta asiakkaita kohtaan, velvoitteita rakennuttajana sekä selkeää viestintää osakkeenomistajille. Yhtiömme toimii avoimesti ja eettisesti sekä vaadimme vastuullisuutta myös kumppaneiltamme.

Toimintaamme ohjaavat yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet, joita ovat hyvä hallintotapa, eettiset periaatteet, henkilöstö- ja tietoturvapolitiikka, hankintaohjeet ja hyvä vuokratapa. Haluamme toimia vastuullisesti ilmaston, ympäristön, asukkaiden ja henkilöstön näkökulmasta. Näin toimien edistämme samalla kannattavaa taloutta, jonka avulla kasvatamme pitkäjänteisesti omaa tarjontaamme.

Kojamo on mukana useissa yritysvastuuohjelmissa.

Lue lisää Kojamon vastuullisuudesta.