Vuoden 2017 yhtiökokous

VVO-yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2017.

Pöytäkirja ja liitteet

Pöytäkirja (pdf)

VVO-yhtymä Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2016 sekä tilintarkastuskertomus (pdf)