COVID-19-pandemian vaikutukset Kojamoon

Kojamo suhtautuu koronavirukseen vakavasti ja huolehtii yrityksenä henkilöstönsä, asiakkaidensa ja kumppaneidensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiö seuraa viranomaisten suosituksia ja toimii niiden mukaan. Pandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin katsauskauden aikana. Kojamon rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvät.

Yhtiön päivittäinen toiminta on jatkunut poikkeustilanteesta huolimatta normaalisti. Pandemia on vaikuttanut asuntomarkkinoihin ja toimintaympäristöön. Vuokra-asuntojen tarjonta markkinassa on kasvanut tilapäisesti. Matkustusrajoitteiden vuoksi lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja asuntoja on siirtynyt pitkäaikaiseen vuokraukseen. Työperäinen muuttoliike hidastui, ja esimerkiksi opiskelijoita muutti vanhempiensa luokse ja ulkomaalaiset opiskelijat palasivat kotimaihinsa. Näillä on ollut oleellinen vaikutus yhtiön taloudelliseen vuokrausasteeseen.

Rokotukset koronaa vastaan ovat edenneet Suomessa hyvin. COVID-19-pandemia on pitkittynyt, mutta rokotekattavuuden parannuttua rajoituksia on pystytty purkamaan, mikä on vilkastuttanut vuokramarkkinoita kesän aikana. Kojamo uskoo pandemian vaikutusten jäävän lyhytaikaisiksi.

Lue myös, miten COVID-19-pandemian vaikutukset on huomioitu Kojamon näkymissä sekä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä.

Päivitetty 19.8.2021