COVID-19-pandemian vaikutukset Kojamoon

Kojamo suhtautuu koronavirukseen vakavasti ja huolehtii yrityksenä henkilöstönsä, asiakkaidensa ja kumppaneidensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiö seuraa viranomaisten suosituksia ja toimii niiden mukaan. Pandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia yhtiön tulokseen, taseeseen tai rahavirtoihin katsauskauden aikana. Kojamon rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvät.

Pandemia on vaikuttanut asuntomarkkinoihin ja toimintaympäristöön. Vuokra-asuntojen tarjonta markkinassa on kasvanut tilapäisesti. Matkustusrajoitteiden vuoksi lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja asuntoja siirtyi pitkäaikaiseen vuokraukseen. Työperäinen muuttoliike hidastui, ja esimerkiksi opiskelijoita muutti vanhempiensa luokse ja ulkomaalaiset opiskelijat palasivat kotimaihinsa. Näillä on ollut oleellinen vaikutus yhtiön taloudelliseen vuokrausasteeseen.

Rokotukset koronaa vastaan ovat edenneet Suomessa hyvin. COVID-19-pandemia on pitkittynyt, mutta rokotekattavuuden parannuttua merkittävästi on rajoituksia pystytty purkamaan. Rajoitusten purku on vilkastuttanut vuokramarkkinoita kesän ja alkusyksyn aikana. Kojamo uskoo pandemian vaikutusten jäävän lyhytaikaisiksi ja siihen, että muuttoliike palautuu vähitellen COVID-19-pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Lue myös, miten COVID-19-pandemian vaikutukset on huomioitu Kojamon näkymissä sekä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä.

Päivitetty 4.11.2021