COVID-19-pandemian vaikutukset Kojamoon

Kojamo suhtautuu koronavirukseen vakavasti ja huolehtii yrityksenä henkilöstönsä, asiakkaidensa ja kumppaneidensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiö seuraa viranomaisten suosituksia ja toimii niiden mukaan.

Yhtiön päivittäinen toiminta on jatkunut poikkeustilanteesta huolimatta normaalisti. Kojamossa käytetyt järjestelmät ovat mahdollistaneet työn tekemisen kotoa käsin, ja henkilöstö on siirtynyt tekemään pääsääntöisesti etätöitä 16.3. alkaen. Siirtymä sujui hyvin eikä aiheuttanut palvelukatkoja. Kojamon kaikki kehityshankkeet ovat pandemiasta huolimatta edenneet suunnitellusti.

Lumo-kotikeskukset ympäri Suomea on suljettu, mutta asiakaspalvelu toimii digitaalisissa kanavissa ja puhelimitse. Asukkaiden käytössä oleva My Lumo-verkkopalvelu mahdollistaa asukkaiden tehokkaan tiedotuksen poikkeusjärjestelyistä. Lumo-verkkokaupan ansiosta asuntojen vuokraaminen on jatkunut lähes normaalisti, ja asunto on mahdollista vuokrata ilman fyysistä ihmiskontaktia myös turvallisen virtuaaliesittelyn avulla. Asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi kiireettömät korjaus- ja huoltotoimenpiteet on siirretty myöhemmäksi. Lisäksi yhteistilojen kuten saunojen ja kerhotilojen käyttöä on rajoitettu. Kojamo tarjoaa asukkailleen joustavuutta vuokranmaksussa.

Kojamon rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvät. Kojamolla oli katsauskauden lopussa rahavaroja 237,3 (206,5) miljoonaa euroa ja likvidejä rahoitusvaroja 70,9 (187,5) miljoonaa euroa sekä 300 miljoonaa euroa käyttämättömiä limiittejä. Kojamo on tehnyt toimenpiteitä varmistaakseen rahoituksensa myös COVID-19-pandemian aikana, ja monipuolinen rahoitusrakenne tukee tätä. Maaliskuussa Kojamo vahvisti rahoitusasemaansa allekirjoittamalla OP Yrityspankki Oyj:n kanssa 75 miljoonan euron reaalivakuudettoman 5,5-vuotisen lainasopimuksen konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Kojamo myös kasvatti varmuuden vuoksi rahavarojaan lisäämällä liikkeeseen laskettujen yritystodistusten määrää.

Lue myös, miten COVID-19-pandemian vaikutukset on huomioitu Kojamon näkymissä sekä lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä.

Päivitetty 7.5.2020