Case: Asumisen ammattilaiset

Tekninen manageri on asumisen ongelmanratkaisija

Miika Nokela on Kojamo-konsernin tekninen manageri. Hän on koulutukseltaan rakennustekniikan insinööri ja hän on ollut useilla rakennuksilla eri tehtävissä töissä. Viimeksi hänet tavoitti Ovenialta ylläpitopäällikön tehtävistä Ruoholahdessa. Kiinteistöjohtamisesta hän siirtyi sittemmin Kojamo-konserniin nykyisiin tehtäviin. Nyt Miika tekee perehtyneesti työtä asumisen kehittyvän tekniikan parissa ja erityisen mielenkiintoista hänestä on toimia yrityksessä, joka omistaa kiinteistöt. Prosessit ovat tällöin usein selkeitä ja asioihin voi vaikuttaa suoraan oman työn kautta.

Monipuolinen työnkuva

Teknisen managerin työnkuva on monipuolinen. Kohdekäynnit ovat niiden suola. Teknisen managerin työpäivää säätelevät asunnoista saatu tieto asukkailta. Tyypillinen ilmoitus liittyy esimerkiksi vesivahinkoon. Tavallisesti huolto arvioi tilanteen ensin, ja sen jälkeen tilataan tekninen manageri mahdolliseen vaativampaan toimenpiteeseen.

Tekninen managerointi on pohjaltaan ongelmanratkaisua. Tärkeintä on nopea reagointi informaatioon, katkeamaton toimintaketju sekä hyvä osaaminen. Asumisen teknistyessä teknisiä managereita tarvitaan äkillisten tilanteiden lisäksi yhä enemmän myös reaaliaikaisessa asumisolosuhteiden laadun varmistuksessa.

Lumo = palveluasenne

Teknisen managerin työssä Lumo tarkoittaa palveluasennetta.

– Käytännössä tämä tarkoittaa, että hoidetaan ne pikkuisetkin asiat siinä samalla, kun tehdään mahdollisesti jotakin isompaa päivitystä. Tekninen manageri on asumisen konkreettisten tilanteiden ratkaisija ja siinä mielessä se on hyvin kiitollinen tehtävä. Tavoitteena on, että asumisolosuhteita ei edes huomaa; silloin ne ovat kunnossa.

Käynnit ovat konkreettisten tilanteiden ratkaisemisen lisäksi tärkeitä siksikin, että niissä kohdataan asiakas. Asiakkaalle on erittäin tärkeä nähdä, että joku hoitaa juuri sitä omaa tärkeää asumisen asiaa. Näin luodaan myös asumisen turvallisuutta.

Hyvä ilmapiiri antaa siivet

Teknisen managerin työpäivä vierähtää kohteilla, pienempien tarkistusten lisäksi tehdään isompia muuttokorjauksia tai loppu- ja määräaikaistarkastuksia. Toimenpiteiden kokoluokan skaala on laaja.

Töiden sujumisessa tiimin toiminta on avainasemassa. Aina ei mennä alkuperäisen suunnitelman vaan tilanteiden mukaan. Jos kollega on valmiiksi oman kohteen lähettyvillä, voidaan kohteita vaihtaa päittäin ja näin joustavoittaa töitä ja parantaa vasteaikoja asiakkaalle päin.

– Meillä on tiimissä hyvä yhteishenki ja kaikki tulevat toistensa kanssa toimeen. Se on tärkeää oman työhyvinvoinnin mutta myös laadun kannalta. Vain hyvin yhteen hioutunut tiimi on asiakkaalle timantti.

Kuva (vasemmalta oikealle): Mikko Kolehmainen, Lauri Väliö, Melina Kilpinen, Miika Nokela, Petri Turunen, Panu Puura, Antti Hasari, Raimo Lappetteläinen, Inari Toikkanen.

Kojamo Oyj tarjoaa vuokra-asuntoja ja asumisen palveluita Suomen kasvukeskuksissa. Asuntosijoitusyhtiön visiona on olla asumisen edelläkävijä ja asiakkaan ykkösvalinta.

25.01.2017
TYÖPAIKKA