Takaisin arkistosivulle
2.3.2022 | Parempaa kaupunkiasumista

Johtamiskulttuurin kirkastamisella ja esihenkilöiden valmennuksilla tukea arjen työhön

Osana osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka -painopistettä haluamme tuottaa ensiluokkaisen työntekijäkokemuksen jokaiselle kojamolaiselle. Vuoden 2021 aikana veimme yrityskulttuuriamme eteenpäin panostamalla johtamisosaamisen kehittämiseen.

Jatkamme Kojamon johtamisen portaiden todeksi elämistä. Kuvassa Olli Turunen, Sanna Karppinen ja Jenni Marko.

Tavoitteenamme on tuottaa ensiluokkainen työntekijäkokemus jokaiselle kojamolaiselle. Pidämme tärkeänä, että henkilöstömme kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Arjessa rakennamme ensiluokkaista työntekijäkokemusta arvoihimme perustuvalla yrityskulttuurilla, huolehtimalla kokonaisvaltaisesti henkilöstömme työhyvinvoinnista sekä varmistamalla laadukkaan ja hyvän johtamisen läpi koko organisaatiomme.

Vuoden 2021 aikana veimme yrityskulttuuriamme eteenpäin panostamalla johtamisosaamisen kehittämiseen. Selkeytimme esihenkilöiden roolia ja muotoilimme yhteiset johtamisen tavat ja tavoitteet.

”Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kirkastimme johtamiskulttuurimme yhteisiä tavoitteita koko yritysjohdon ja noin 35 hengen esihenkilöjoukon kesken. Kojamolaisten esihenkilöiden johtamisperiaatteet muotoilimme Johtamisen Portaiksi – tiiviiksi ohjenuoraksi, joka tukee arjen työssä”, Kojamon henkilöstöpäällikkö Jenni Marko kertoo.

Toisen vuosipuoliskon aikana keskityimme elämään tavoitteita todeksi, eli viemään yhteisiä johtamiskäytäntöjä osaksi arjen työtä. Tätä vaihetta tuettiin sparrausryhmätoiminnalla sekä kolmiosaisella valmennuskokonaisuudella. Tunnistimme Johtamisen Portaista sellaisia teemoja, joihin halusimme pureutua syvemmin erilaisten ryhmätehtävien kautta.

”Ennen varsinaisen valmennussarjan käynnistämistä toteutimme itsearvioinnin, jonka kautta jokainen esihenkilö sai kattavan kuvauksen itselleen ominaisista toimintatavoista. Itsetutkiskelu ja omien toimintatapojen mukauttaminen olikin kantavana ajatuksena koulutuksissamme. Kun tuntee itsensä hyvin, on helpompi tunnistaa ja ymmärtää myös muiden erilaisia tarpeita ja toimintatapoja sekä vaikuttaa niihin tuloksellisella tavalla”, Marko sanoo.

Esihenkilöt ottivat panostukset johtamiskulttuurin kehittämiseen positiivisesti vastaan. Erityisen hyödyllisiksi koettiin erilaiset konkreettiset työkalut oman työn tueksi, kuten läsnäoloharjoitukset palaverien välissä.

”Johtamisen Portaiden ja esihenkilövalmennusten myötä meille muodostui selkeä yhteinen näkemys siitä, millainen yritys Kojamo on, millaista esimiestyötä meillä tehdään ja mitä organisaatiolla on myös lupa odottaa johtamiselta. Valmennukset olivat todella käytännönläheisiä ja koko prosessi vertaisryhmätyöskentelyineen oli onnistunut ja monella tapaa antoisa kokemus. Omassa arjessani huomaan tietoisesti pohtivani aiempaa tarkemmin viestieni vaikuttavuutta”, Kojamon aluejohtaja Sanna Karppinen kertoo.

”Esihenkilövalmennukset olivat aivan loistavia. Pidin erityisesti siitä, että fokus ei ollut ainoastaan siinä, millaista on hyvä johtaminen esihenkilöltä alaiselle, vaan valmennus toimi hyvänä itsensä johtamisen työkaluna ihan kenelle tahansa. Itselleni suurimpina oppeina mukaan tarttui läsnäolon ja kuuntelutaidon tärkeys ja merkitys johtamisessa”, investointiyksikön johtaja Olli Turunen kertoo.

Esihenkilövalmennusten jälkeen jatkamme Kojamolla Johtamisen Portaiden todeksi elämistä koko työyhteisömme kesken. Viimeisimmässä henkilöstökyselyssämme esihenkilötyö nousi kaikista teemoista vahvimmaksi osa-alueeksi, mikä viestii meille hyvin onnistuneesta kehitysprojektista.

Lue lisää

2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Lumo on läsnä silloin, kun urheilija tarvitsee eniten tukijoita

2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Puotilan ostoskeskus purettiin ja kierrätettiin

2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Sisäinen rekrytointi tuottaa upeita urapolkuja

2.3.2023 | Parempaa kaupunkiasumista

Hyvin hoidettu tase suojaa meitä markkinoiden muutoksilta

2.3.2022 | Parempaa kaupunkiasumista

Vastuullinen toiminta kuuluu jokaiselle kojamolaiselle